• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • Skoro kontrola władzy i środków jest ograniczona, to w jaki sposób członkowie Ruchu wykonują swe obowiązki?

Skoro kontrola władzy i środków jest ograniczona, to w jaki sposób członkowie Ruchu wykonują swe obowiązki?

Ludzie wewnątrz Ruchu najczęściej przynależą w danym momencie do kilku różnych sieci, a każda z tych sieci liczy sobie większą lub mniejszą liczbę uczestników, angażujących się na wielu różnych płaszczyznach. Dlatego też sieci te zawsze są w stanie znaleźć dodatkowych pracowników i wolontariuszy oraz przydzielić im zadania najbardziej dopasowane do ich umiejętności. Oznacza to również, że zadania oraz odpowiedzialność zostaną przypisane więcej niż jednemu pracownikowi lub wolontariuszowi w ramach różnych ORS. Podczas, gdy taka duplikacja wyklucza możliwość przejęcia kontroli przez pojedynczą osobę lub ORS w danym zakresie, staje się ona również źródłem wsparcia oraz współpracy. W ten sposób zapobiega się wykorzystywaniu pozycji, władzy oraz środków przypisanych konkretnym jednostkom. To zapewnia swego rodzaju wewnętrzny nadzór wśród uczestników Ruchu i czyni ich odpowiedzialnych przed samymi sobą.

Osoby biorące udział w projektach są nieustannie nadzorowane i wspierane pod względem poznawczym i motywacyjnym, a gdy to konieczne również materialnym, aby mogły doprowadzić swe zadania do końca. W ten sposób zapewnia się ludziom silne bodźce, poczucie solidarności, spójności oraz wymianę doświadczeń. Dlatego nikt nie jest personalnie obarczany winą za niepowodzenia, za to wszyscy dostarczają wsparcia, kierunku, porozumienia oraz zasobów – niezbędnych w działaniu zbiorowym.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.