• Start
  • O Gülenie i o ruchu
  • Jeżeli dwa potencjalne projekty zajmują obszar tej samej dziedziny społecznej (np. edukacji, zdrowia itd.), to w jaki sposób uczestnicy dokonują pomiędzy nimi wyboru?

Jeżeli dwa potencjalne projekty zajmują obszar tej samej dziedziny społecznej (np. edukacji, zdrowia itd.), to w jaki sposób uczestnicy dokonują pomiędzy nimi wyboru?

Projekty dobierane są pod względem poziomu ich praktyczności, legalności oraz skuteczności. Nie są eksploatowane na potrzeby „polityki znaczeń”, to znaczy, aby zyskać przewagę nad pozostałymi projektami, lub aby zdobyć ważniejszą pozycję w wewnętrznej hierarchii okręgów, klas, polityki, czy wiarygodności, a zatem inicjatywy nie są podejmowane dla prestiżu, ani też dla ich potencjału przyciągania uwagi.

Istnieje wiele przyczyn, dla których członkowie Ruchu mogą wybrać udział w konkretnym projekcie. Powodem mogą być na przykład czynniki motywacyjne, wynikające z wielu różnych środowisk, z jakich wywodzą się uczestnicy, lecz także może nim być charakterystyka regionów, w których ci ludzi żyją, pracują oraz służą; i w końcu powodem może być również formalizacja oraz instytucjonalizacja Ruchu w ponad stu krajach. Tak więc, ludzie ci postrzegają swoją tożsamość oraz działania Ruchu jako będące w znacznym stopniu zgodnymi z ich przestrzenią życiową oraz ze światem jako całością. Ich poglądy, interesy oraz wartości, tak samo jak te należące do Hizmet, są wspólne i uzupełniają się nawzajem. Ponadto, jako że cele oraz poglądy ruchu Hizmet nie odbiegają w znaczący sposób od nurtu głównego bądź wcześniej istniejących już perspektyw, uczestnicy z łatwością włączają swą energię w zbiorowe działania Ruchu. Niemal tysiąc placówek edukacyjnych i kulturowych rozsianych po całym świecie jest tego najlepszym dowodem.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.