Nauczanie pokoju w szkołach

Nauczanie pokoju w szkołach

W tym tygodniu Nowy Jork jest gospodarzem Ogólnego Zgromadzenia Stanów Zjednoczonych, Globalnej Inicjatywy Clintona oraz konferencji na temat Edukacji Narodowej. Te donośne wydarzenia skupiają się na międzynarodowej dyplomacji, pokoju, oraz rozwiązywaniu problemów społecznych oraz na udoskonalaniu nauczania. Jednakże, prócz tych wielkich spotkań zorganizowano także kilka mniejszych bloków, na których mniejsze grupy zebrały się po raz pierwszy, aby omówić wszystkie te kwestie i stawić im czoło zastanawiając się nad jedną będącą wielkim wyzwaniem strategią.

W poniedziałek, międzynarodowa grupa nauczycieli zebrała się na otwarciu spotkania, które odbyło się pod hasłem: „Budowanie pokoju poprzez edukację” sponsorowanego przez magazyn Fountain, Instytut Peace Islands, oraz współfinansowaną przez z miejscowe uczelnie jak i również przez Stowarzyszenie Wspólnych Wartości (Alliance for Shared Values), podczas którego sprawowałem funkcje przewodniczącego. Celem tego szczytu było ukazanie jak lekcje tolerancji, zrozumienia oraz międzynarodowego szacunku mogą zostać wplecione w program nauczania w klasach lub w plan zajęć pozaszkolnych. W ciągu dnia, mówcy prezentowali swoje spostrzeżenia oraz strategie związane z tworzeniem bezpiecznego środowiska nauki w klasach oraz rozwoju przyszłych liderów bardziej pokojowych społeczności.

Pierwszy panel, zaprezentowany przez Ministerstwo Edukacji zarówno na Filipinach jak i w Tanzanii, skupiał się na zaangażowaniu rządu w tworzenie dogodnego środowiska dla pokojowej edukacji. Następnie miałem okazję dołączyć do panelu wraz z innymi naukowcami z Irlandii i południowej Afryki aby omówić strategie mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu osiągnięcia pokoju. Naukowcy z Irlandii oraz południowej Afryki mówili o edukacji w pokoju, jako o globalnej sieci coraz bardziej zespalającej świat. Inny z paneli odbył się z udziałem ekspertów z organizacji UNICEF, Arigatou International oraz z Uniwersytetu Fatih w Turcji, na tym spotkaniu omawiano pojęcie pokoju jako wspólnego ideału, który może zostać wzmocniony przez edukację.

Podczas moich uwag, mówiłem o tym jak „oddane serca” jednostek podejmujących śmiałe kroki mogą pomóc w wywoływaniu działań wśród udziałowców, którzy mogą być niechętni do podejmowania ważnych kroków ze strachu przed gwałtownym odwetem. W regionach niestabilnych pod względem bezpieczeństwa, gdzie lokalni przywódcy oraz grupy terrorystyczne rekrutowane są z grup najbardziej narażonych, budują swoje szeregi z osób które utraciły nadzieję. Oddane serca nauczycieli, rodziców oraz liderów społeczności działające z odwagą by oddać życie za swoich studentów, w wielu przypadkach oznaczało rozróżnienie pomiędzy budowaniem silniejszej wspólnoty lub poddaniem się przemocy, tym przez których byli, zastraszani.

Ci bohaterowie odnoszą naprawdę wspaniałe rezultaty na całym świecie. Na przykład w szkołach w południowej Turcji, kurdyjskie dzieci otrzymują darmowych opiekunów przygotowujących je do szkół wyższych na kierunkach medycznych, prawniczych lub technicznych. Możliwości te zostały stworzone szczególnie dla tych, którzy mogliby zostać wcieleni do grupy terrorystycznej PKK. Specjalistyczna szkoła w Zamboanga, na Filipinach skupia studentów chrześcijańskich i muzułmańskich pod jednym dachem. Przyczyniło się do większej jedności i komunikacji pomiędzy grupami w wiosce. Kolejna szkoła skupiła w jednym miejscu serbskich, bośniackich i chorwackich studentów, co doprowadziło do zawierania przyjaźni pomiędzy studentami w miejsce powstawania niechęci, często mającej miejsce pomiędzy tymi społecznościami.

W ciągu całego dnia, organizacje zostały uhonorowane nagrodami najlepszych praktyk za swoje starania w dążeniach do zaszczepienia pokoju w naszych dzieciach. Filipińsko-Turecka Szkoła Tolerancji, Szukanie Wspólnego Podłoża, Plural + to młodzieżowe konkursy wideo stworzone przez Sojusz Cywilizacji Narodów Zjednoczonych, wszystkie z nich zostały uznane za innowacyjne w kwestii zmniejszania różnic kulturowych między społecznościami, oraz w kwestii zapobiegania konfliktom i zachęcania społeczeństwa do zmian. Dzień zakończył się ceremonią ogłaszającą zwycięzców międzynarodowego konkursu fotograficznego o nazwie „Pokój w Ramie”. Konkurs ten był wyzwaniem dla fotografów z całego świata , mieli oni uchwycić i zaprezentować fotografie pokazujące pokój. Natchnieni artyści i laureaci tego inauguracyjnego konkursu widoczni są na załączonym zdjęciu.

Miejmy nadzieję, że wydarzenia mające miejsce w tym tygodniu na Forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Inicjatywy Globalnej Clinton i Narodowej Edukacji oraz wyniki i podjęte podczas tych spotkań zobowiązania pomogą nam osiągnąć bardziej trwały pokój na świecie. Tymczasem najistotniejszą rzeczą na najwyższym poziomie jest, oddanie serc odważnych nauczycieli, rodziców oraz liderów społeczności, którzy całkowicie poświęcają się nauce naszych dzieci, znaczenie charakteru i szacunku, które starają się oni rozwijać mają doprowadzić do bardziej pokojowych narodów w przyszłości.

Dr. Aslandoğan jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Wspólnych Wartości, ta nowa organizacja non-profit zwołuje między religijne, oraz międzykulturowe organizacje dialogu, w celu pogłębienia zrozumienia w temacie ludzkiego życia w pokoju i harmonii.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2021 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.