Climatul creat de mesagerul lui Allah

Mesagerul lui Allah avea calitatea specifică de a vedea viitorul ca-n palmă. Iată care a fost lecţia învăţată la Hudeybiye. Mesagerul lui Allah a impus asemenea norme, reguli, încât contrar trecerii timpului, aceste reguli au rămas în vigoare. Mesagerul lui Allah a venit cu o serie de discipline şi principii din partea lui Allah şi le-a transmis oamenilor timpului său. Iar aceştia ni le-au înmânat nouă.

Allah (cc) să-i aibă în pază în veci pe înaintaşii noştri! În exprimarea valorii acestui subiect, Coranul ne învaţă:

"Doamne, iartă-ne nouă şi fraţilor noştri care ne-au luat-o înainte întru credinţă şi nu ne lăsa în sufletele noastre nici un fel de pizmă faţă de aceia care au crezut!" (Hâşir [Adunarea], 59/10).

Aceasta este exprimarea recunoaşterii valorii în vorbirea noastră până la urmaşii însoţitorilor profetului. Atunci când stăm la capătul oricărui mormânt şi recităm Fâtihâ, ne străduim să exprimăm această recunoaştere a valorii.

Etalând o performanţă peste previziuni, predecesorii noştri, până astăzi, au format o mulţime de state. Un occidental spune: "Măritul Mohamed este superior." Pentru ce? Deoarece datorită normelor, principiilor şi disciplinei pe care le-a impus, au fost create aproape o sută de state, a apărut arhitectul multor civilizaţii, au fost trimise oştiri în cele patru colţuri ale lumii şi aceste oştiri, datorită faptului că au avut în frunte oameni merituoşi, s-au întors victorioase oriunde s-au dus. S-au dus în acele locuri nu ca nişte cuceritori, ci purtând făclia ştiinţei, aprinzând vatra ştiinţei în cele patru colţuri ale lumii.

Iată Bagdadul, iată Asia Centrală, în care, în ciuda distrugerilor duşmanilor, mai există temple, moschei, case de binefacere, geamii şi iată splendida Andaluzia, cu toate monumentele antice, care uimeşte oamenii de ştiinţă şi de artă, cu cultura şi arta sa, cu morala şi cu respectul faţă de valorile care aparţin omenirii! Chiar şi atunci când a ajuns pe punctul de a dispărea după cinci sute de ani de distrugere nemiloasă, nu poţi să nu te înfiori în faţa acestei injustiţii.

Dacă le poţi privi prin ochii unor oameni de artă, a unor esteticieni, cine ştie ce lucruri uimitoare se pot observa şi se poate ajunge în lumea tainică a divinităţii!

Da, aşa cum după El şi pe urmele Lui s-au clădit mii de sălaşe de ştiinţă, s-au format sute de mii de oameni de artă, tot astfel au fost fondate sute de state, reprezentând sistemul creat de El. Iată câteva dintre acestea: Emevî, primul stat islamic, statul Abbasizilor, al Seciukizilor, al Harizmilor, al Karahanilor şi gloriosul Imperiu Otoman.

Religia islamică nu trebuie comparată cu creştinismul. Creştinismul nu a putut să treacă de biserică. Statul a fost condus ori teocratic, prin ideile din capul preoţilor, ori cu ajutorul principiilor lumeşti, emise de materialişti.

Dar mesajul şi religia Măritului Mohamed (sas) nu era aşa. Ele s-au format pe bazele vii, adânci, universale, deschis convingerilor înnoitoare ale cărţii şi tradiţiilor. Sub climatul lor se schimbă timpul, se modifică aspectul, dar înţelesul şi conţinutul rămân veşnic neschimbate.

În lumea aceasta o civilizaţie, un stat ajunge la declin, iar din urmă apare altă civilizaţie, alt stat. De exemplu, când dispare un stat, apare imediat altul: în locul statului Selciukizilor, care nu apucase încă să-şi încheie stagiul, să-şi îndeplinească funcţia, Allah a creat un stat al turcilor otomani. Viermele de mătase devine fluture, fluturele se transformă în turturea, iar turtureaua în păun, care-şi desface larg penele în ceruri, zboară fără dificultate. Da, în acest sens, sute de state l-au reprezentat pe El, zicând: "Primim sprijinul Tău, O, Sultan al Mesagerilor!" Şi au beneficiat de ospăţul ceresc al Măritului Mohamed (sas), s-au format împreună cu El…

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.