Concepţiile greşite despre islam

Uneori, musulmanii au fost greşit înţeleşi şi supuşi la insulte şi presiuni. Am văzut musulmani privaţi de drepturile lor cele mai naturale şi fundamentale, de exemplu dreptul la muncă. Această oprimare la care sunt supuşi oameni credincioşi se exercită în numele unor virtuţi precum umanismul, drepturile omului, generozitatea, dragostea şi toleranţa. Toate aceste virtuţi aparţin însă islamului. Şi tocmai ele sunt folosite împotriva drept-credincioşilor. Această atitudine subtilă şi mincinoasă, din partea unor oameni care nu vor să facă loc islamului şi musulmanilor, fie aici, fie în altă parte a lumii, a existat dintotdeauna. Nimic nu este adevărat din ceea ce se spune. Un musulman nu poate fi bigot. Chiar dacă apar în comunitatea musulman[ astfel de oameni, este absurd să consideri că toţi musulmanii sunt lipsiţi de înţelegere şi de toleranţă. Ce rău au făcut musulmanii vreodată şi împotriva cui? În ciuda bunelor lor intenţii, anumiţi oameni au fost mereu fals etichetaţi şi măsuraţi cu o balanţa stricată. Au devenit ţapii ispăşitori şi ţinta unor acuzaţii formulate în numele dragostei, toleranţei, libertăţii şi democraţiei. În ciuda faptului că sunt ţinta acestor acuzaţii false, adevăraţii musulmani nu fac rău nimănui, ci doar se mulţumesc să afirme că nu sunt aşa cum li se reproşează. Totuşi, atacurile continuă. Din sufletele pure şi fără de prihană ale musulmanilor şi din scrierile sfinte şi înălţătoare pe care le ţin în mâinile lor a izvorât întotdeauna frumuseţe. Nici nu poate fi altfel. În Coran, în sunna şi în interpretările marilor învăţaţi nu găseşti nicio afirmaţie sau atitudine opusă dragostei, toleranţei sau dialogului, în sensul întâlnirii cu oamenii şi împărtăşirii gândurilor şi sentimentelor. O religie care doreşte binele tuturor şi care îi cheamă pe toţi, fără nicio excepţie, la mântuire şi la izbăvire, nici nu poate fi altfel. Versurile coranice de mai jos înfăţişează cu deplină claritate acest adevăr:

„Însă dacă voi sunteţi îngăduitori şi treceţi peste (greşelile lor) şi îi iertaţi pe ei, să ştiţi că şi Dumnezeu este Iertător, Îndurător.” (at-Taghabun 64 : 14)

Dumnezeu nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei şi nu v-au alungat din căminele voastre, ba din contră, să fiţi foarte buni şi drepţi, căci Dumnezeu îi iubeşte pe cei drepţi. (Al-Mumtahana 60 : 8)

„Spune acelora care cred să-I ierte pe aceia care nu nădăjduiesc în zilele lui Dumnezeu, în care El va răsplăti (fiecare) neam (de oameni) după cele pe care le-au agonisit!” (Al-Jathiya 45 : 14)

Coranul a fost turnat în tiparul dragostei. Iată de ce inimile drept-credincioşilor trebuie să revendice aceste virtuţi, care sunt ale noastre, şi să schimbe imaginea negativă a musulmanilor, răspândită sistematic în întreaga lume. Trebuie să facem cunoscută din nou caracteristica esenţială a islamului oamenilor aşa-zis civilizaţi, folosind cu blândeţe darul convingerii.

Să-i mulţumim neîncetat Celui Înalt şi Drept, celui care ne îmbogăţeşte şi ne îndestulează, pentru eroii adevărului şi ai dragostei care poartă mesajul dragostei, al toleranţei şi al dialogului în toată lumea şi care, cu inimile prea pline de dragoste, încearcă să construiască noua imagine a musulmanilor.

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.