Fethullah Gülen - en dräpande livshistoria

Fethullah Gülen är en av nutidens mest lärde och tänkande ledare i Turkiet. Hans enkla och spartanska levnadssätt är känt utöver landets gränser. Genom sitt exemplariska liv har han blivit en symbol för människor; utan egna politiska ambitioner, engagerar han sig för sitt land och alla människor, oavsett deras konfessionella differenser.

Gülen föddes 1941 i en by i närheten av Erzurum i östra Turkiet. Han mottog sin formella och religiösa utbildning i Erzurum. Efter sina teologiska studier, fick han redan i sina unga år licensen att predika och undervisa.

Fethullah Gülen började arbeta som predikant 1958 i Edirne. Vid sidan av det, arbetade han mer med socialt arbete, först och främst med undervisning av barn. Redan som ungdom ägnade han sin tid åt religion. Han hade inte bara muslimernas välbefinnande i sitt hjärta, utan hela mänskligheten.

Gülen sa, att problemen i det moderna livet inte kunde fånga muslimerna, och att lösningen består i ett samarbete tvärs över samfundsmässiga och trosmässiga gränser. Efter avslutad militärtjänst och ytterligare en period som lärare i Edirne, blev han skickad till Izmir, Turkiets tredje största stad.

Hans livsuppgift i Izmir skulle visa sig bli en vändpunkt i hans liv. Då han kom till Izmir, begränsade han sig inte bara till att undervisa. Han började resa från by till by och höll föredrag; teman gick längre än bara religiösa predikningar, och behandlade darwinism, såväl som frågor om sociala rättigheter i Islam och fredliga lösningar på samhälleliga konflikter.

Under denna tid utvecklade Fethullah Gülen sin personliga vision för hur en fredlig samexistens i Turkiet också skulle kunna lyckas så väl som världens alla nationer. Väsentligt för honom är att han på den ena sidan orienterar sig mot den moderna naturvetenskapen; och den andra sidan även besitter en inre (andlig) dimension.

Fethullah Gülen drömmer om en ung generation, där den intellektuella klarsyntheten flyter samman med ren spiritualitet, visdom och kontinuerlig aktivitet. Själv har han en utomordentlig stor kunskap om de religiösa och sociala vetenskaperna och känner också till grundsatserna för de "materiella" vetenskaperna. Han lyckades redan från början undervisa sina elever i nästan alla dessa områden. De första eleverna, som följde hans kurser i Izmir, blev en förtrupp för en mer vaken generation; de omsätter hans föreställningar till verklighet. Gülens idéer manifesterar sig som konkreta aktiviteter i det turkiska samhället. Till dessa aktiviteter hör undervisning, uppbyggning av privata utbildningsinstitutioner i hela världen, offentliggörelse av böcker, tidsskrifter, dag- och veckotidningar, etablering av radio- och tvsändningar samt utdelning av stipendier till behövande elever och studerande.

Fethullah Gülen är orubblig i sin överbevisning om, att det inte finns något bättre sätt att tjäna människan på, än att rusta henne med kunskap. Tillägnandet av kunskap bjuder på den enda möjligheten att befria sig från tyranni och uppnå mänsklig fullkomlighet. Gülen ägnar sig fullständigt åt samhällets problem och tror, att vägen till rättfärdighet för alla är stensatt med en rimlig allmän utbildning.

Endast därigenom kan man uppnå grundläggande avtal och tolerans i samhället, som är nödvänligt för, att alla människors rättigheter ska bli tillgodosedda. För att förverkliga detta mål har Fethullah Gülen i åratal uppmuntrat det turkiska samhällets elit, församlingarna och de drivande ledarna, till att gå i gång med att möjliggöra en utbildning av hög kvalitet för de behövande.

Frukterna av hans outtröttlige ansträngningar inom detta område börjar synas i samhället, eftersom människor, som blivit rörda av hans uppriktighet och djupsinnighet, grundlagt hundratals utbildningsinstitutioner med tillhörande internat, grundskolor, högre och vidare utbildningar, universitet och institutioner till förberedelse av abiturient från de vidare gående skolorna till utbildningar på universitet.

Dessa institutioner hittar man i mer än femtio länder från England till Australien och USA, från ryska städer, som St: Petersburg och Moskva till Jakutien, i samtliga länder i Mellanöstern (om de nu är oberoende eller tillhör den ryska federationen) och i Sydafrika.

Uppbyggandet av utbildningsinriktningarna i utlandet grundar sig på Gülens anhängares initiativ; men detta hade inte varit möjligt utan det goda samarbetet med lokala krafter och bidrag från ärliga engagerade turkarna. Målet med skolorna (som samarbetar med det redan existerande utbildningssystemen) är att starta skolor, som genom kunskap skapa ämnesområden och deras stora språkliga koncept, kunskap kan vara förmedlare mellan länderna.

Fethullah Gülen är också känd för sitt outtröttliga arbete för att stärka banden mellan människor över hela världen. Han har den uppfattningen, att mellan människor - inte bara i ett bestämt land - utan i hela världen, finns det fler ting, som förenar oss, än som skiljer oss åt. Dessutom borde man öppna för en mer ärlig och bestående dialog, som är präglad av tolerans. I det hänseendet före gick han med gott exempel och grundlade det turkiska Journalistoch författarförbundet, vars aktiviteter uppfyller kravet om dialog och tolerans på tvärs av olika samfundslag.

Några av dessa människor, Gülen ofta har kontakt med är Vatikanens turkiske ambassadör, den grekisk- ortodoxa patriarken, patriarken för den armeniska församling, den överste rabbinen för den judiske församlingen, TV- och filmstjärnor och tänkare från olika filosofiske inriktningar.

Han blev historisk då han besökte Påven i Vatikanen och överlämnade brevet från kyrkornas världskongress och från ledande judiska anhängare världen över, inklusive överrabbinen i Israel.

Gülen ser i de stora världsreligionerna mycket gemensamt, som måste erkännas för att få en fredlig och tolerant samverkan med varandra.

Med sin skärpta känslighet sporrar Gülen förändringar i världens spirituella klimat. Han föreställer sig ett 21:a århundrade, där vi blir vittnen till en andlig kraft, där de så länge nerfrusna moraliska värdena återigen sätts i förgrunden och bli integrerade i den moderna världen. Han hoppas på födseln av en förståelsens tidsålder präglad av ömsesidig tolerans, där en samexistens mellan kulturer blir möjlig och slutligen en sammansmältning av både egenskaper till en enkel kropp bäres fram. Människan kommer att vinna på i att dialog förs mellan olika kulturer och religioner.

De intellektuella och lärde i dagens Turkiet, de som känner Fethullah Gülen, älskar honom som en av de mest seriösa och betydelsefulla tänkare och författare och betraktar honom som en av det 20 århundrades klokaste reformatör i Turkiet och den enda i hela den islamiska världen.

Enligt Fethullah Gülen kan man, i dagens upplysta värld, bara överbevisa andra om sina egna idéer på ett sätt- genom överbevisande argument. Därför har han tillbringat hela sitt liv i upplysning; men med studier, undervisning, resor, skriverier, tal och alltid med en djup, inre medföljelser överför de lidelser, vilket förorsakades av intellektuellog andlig konkurs samt människans lidelse på grund av förtryck. Han verkar frambringa många lärda, och själv idag ägnar Fethullah Gülen, som privatperson, sig åt undervisningen. Hans böcker har blivit översatta till många språk, naturligtvis också till svenska.

Fethullah Gülen understryker att andlig uppfostran och spirituell utbildning har lika stor betydelse som intellektuell upplysning. Han är överbevisad om, att Tasawwuf och Sufisme, som representerar Islams spirituella dimension eller djuphet, i framtiden kommer att erbjuda, få större inflytande, än någonsin tidigare när det gäller spirituell utbildning.

Pin It
  • Skapad
Copyright © 2020 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.