Introduktion till Fethullah Gülen

Fethullah Gülen

Fethullah Gülen är en inflytelserik traditionell turkisk muslimsk skriftlärd, tänkare, författare, poet, opinionsbildare och utbildningsaktivist som stödjer religionsdialog, interkulturell dialog, vetenskap, demokrati och andlighet och motsätter sig våld och att religion görs till en politisk ideologi. Fethullah Gülen främjar civilisationers samverkan för en fredlig värld i motsats till konflikt:

”Var så tolerant att ditt bröst blir som ett öppet hav. Bli uppfylld av tro och kärlek till människor. Låt det inte finnas någon bekymrad själ till vilken du inte sträcker ut en hand och inför vilken du förblir likgiltig.” (Fethullah Gülen, Criteria or Lights of the Way, London, Truestar)

Vi menar att Fethullah Gülen och den folkrörelse, känd som Fethullah Gülen-rörelsen, som är inspirerad av hans idéer är betydelsefulla och förtjänar uppmärksamhet. Skälen till detta är följande:

Fethullah Gülens inflytande och betydelse: Fethullah Gülen är känd och respekterad bland muslimer från Turkiet och världen över som en inflytelserik traditionell muslimsk skriftlärd från den sunnitiska skolan till vilken 87-90 % av världens muslimska befolkning hör. Han är också tänkare, poet, produktiv skribent, utbildningsaktivist och opinionsledare. I Turkiet har han flera miljoner läsare. Utanför Turkiet ökar hans inflytande i takt med att hans verk översätts till en mängd språk, bl.a. engelska, arabiska, ryska, tyska, spanska, urdu, bosniska albanska, malajiska och indonesiska. Utöver de skriftliga publikationerna görs hans tankar tillgängliga för en ständigt ökande världsbefolkning via privata radio- och tv-stationer som är positivt inställda till hans uppfattningar.

Offentligt ställningstagande mot våld, terror och självmordsattacker: Fethullah Gülen har fått erkännande för sitt konsekventa ställningstagande mot kombinationen av våld och religiös retorik:

  • Han var den förste muslimske skriftlärde som offentligt fördömde 11-september-attackerna (i en annons i Washington Post).
  • Han var med och gav ut en bok om islamiska perspektiv om terror och självmordsattacker som på humanistisk och religiös grund fördömde sådana handlingar.
  • Han formulerade inte bara dessa synpunkter inför västerländska läsare utan gav även uttryck för dem i predikningar i moskéer inför församlingar med tusentals muslimer.
  • Han avvisar entydigt självmordsattacker.
  • Han har gett intervjuer i turkiska, japanska, kenyanska och amerikanska tidningar i vilka han kategoriskt fördömer användandet av politiska, ideologiska och religiösa skäl för att rättfärdiga terrorhandlingar.
  • Han har framträtt i ett flertal nationella tv-program och fördömt sådana handlingar.

Pionjär i religionsdialog: Med början långt före 11-september-tragedin har Fethullah Gülen under mer än ett årtionde aktivt drivit frågan om interreligiös och interkulturell dialog. I Turkiet har han fått erkännande för att ha skapat en positiv stämning i relationerna mellan den muslimska majoriteten och de olika religiösa minoriteterna såsom de grekisk-ortodoxa, armenisk-ortodoxa, katolska och judiska samfunden. Utanför Turkiet har hans idéer om religionsdialog inspirerat många att bilda organisationer som engagerar sig i dialog med samma mål, dvs. ömsesidig förståelse, empatisk tolerans, fredlig samexistens och samverkan. Hans kamp för dialog och tolerans erkändes via en personlig audiens hos den numera avlidne påven Johannes Paulus II och en inbjudan från den högste sefardiska rabbinen i Israel, och också via möten med ledare för olika kristna denominationer.

För samverkan mellan civilisationer: Genom dialog, ömsesidig förståelse och samling kring gemensamma värden främjar Fethullah Gülen samarbete mellan civilisationer i stället för konfrontation. Som opinionsledare i det civila samhället stödjer han Turkiets försök att ansluta sig till EU, och menar att detta skulle gynna båda parter.

Betoning av trons andliga dimension: Delvis till följd av hans tidiga skolning i den andliga grenen är Fethullah Gülen känd för sin betoning på islamisk andlighet (i västvärlden känd som sufism), och den omfamnande attityd mot medmänniskor som denna betoning för med sig. Hans representation av kärlek, medlidande och en öppenhjärtig inställning till alla frågor som rör mänskligheten har inneburit att han hos vissa är känd som ”den moderne Rumi”. Şefik Can, numera avliden sufimästare, författare och ättling till Rumi, bad honom skriva förordet till sin bok om Rumis liv och lära. Fethullah Gülens eget verk i två volymer om sufism används som lärobok i universitetskurser om världens andliga traditioner.

Vetenskap och tro i harmoni: Fethullah Gülen ser vetenskap och tro som inte bara kompatibla utan också som kompletterande varandra. Han understödjer därför vetenskaplig forskning och teknologiska framsteg för hela mänsklighetens bästa.

Intellektuell dimension: Fethullah Gülen är väl förtrogen med den västerländska traditionens ledande tänkare och kan konversera obehindrat med dem via sina texter och anföranden.

Prodemokratisk: Fethullah Gülen erkänner demokratin som det enda livsdugliga politiska systemet. Han avvisar att religion görs till en politisk ideologi och uppmanar alla medborgare att ta en informerad och ansvarsfull del i sitt lands politiska liv. Han betonar flexibiliteten i de islamiska principer som har med stat och styrelse att göra och deras förenlighet med sann demokrati.

Lösningar på sociala problem verksamma på fältet: Det mest slående med Fethullah Gülens liv är det faktum att hans vision och tankar inte har blivit kvar på ett retoriskt plan utan har förverkligats globalt som medborgarprojekt. En del uppskattningar visar att flera hundra organisationer världen över inom utbildning, såsom K-12-skolor, universitet och språkskolor, har grundats inspirerade av Fethullah Gülen och sponsrade av lokala entreprenörer, altruistiska utbildare och hängivna föräldrar. Noterbara exempel är skolor i sydöstra Turkiet, Centralasien, samt flera stater i Afrika, Fjärran Östern och Östeuropa. Oavsett lokalitet är dessa skolor symboler för harmoniska interreligiösa och interkulturella relationer, framgångsrik förening mellan tro och förnuft, och hängivenhet för att tjäna mänskligheten. I synnerhet i konfliktdrabbade regioner som Filippinerna, sydöstra Turkiet och Afghanistan bidrar dessa institutioner till att minska fattigdomen och förbättra utbildningsmöjligheterna, något som i sin tur minskar dragningskraften hos terroristgrupper med exkluderande program som opererar i dessa områden. Utöver att bidra till social harmoni producerar dessa skolor vinnare i internationella vetenskapliga och matematiska tävlingar.

Andra projekt i det civila samhället: Andra medborgarprojekt som inspirerats av Fethullah Gülens idéer och engagemang inbegriper hjälporganisationer, organisationer för hållbar utveckling, mediaorganisationer, yrkessammanslutningar och medicinska institut.

Pin It
  • Skapad
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.