Rättsprocesser mot Fethullah Gülen i Turkiet och det amerikanska immigrationsfallet

Fethullah Gülen

1971

 • Militärkupp (12 mars)
 • Fethullah Gülen arresteras (3 maj)
 • Gülen släpps, rättegång i militärdomstol återupptagen (9 november)

1972

 • Fällande dom i militärdomstol (20 september)

1973

 • Militären överklagar, domstolen avvisar domen (24 oktober)

1974

 • Amnestylag antagen (18 maj); åtalet mot Gülen avskrivet

1995

 • Åklagaren Yüksel beslutar om nolle pros och friar Gülen från alla anklagelser före 1990

1997

 • Den ”post-moderna” kuppen (den ”mjuka” kuppen) (28 februari)

1999

 • Mediakampanj mot Gülen inleds (juni)
 • Gülen till USA för medicinsk behandling (B-2-visum) (21 mars)
 • Åklagaren hos Ankara State Security Court (DGM) Yüksel tar upp Gülens fall
 • B-2-visumet förlängs till 20 mars 2000 (17 augusti)

2000

 • Åklagaren Yüksel begär häktningsorder på Gülen
 • B-2-visumet förlängs till 20 september 2000 (20 maj)
 • Ankara No. 1 State Security Court (DGM) nekar häktningsorder; åklagaren protesterar till No. 2 State Security Court
 • I-129 (uppehållstillstånd för religiöst arbete) godkänt till 19 juni 2003 (20 juni)

2001

 • Gülen ger sitt försvarsvittnesmål på åklagarens kontor i Newark
 • Gülen ansöker om visum I-360 som Special Immigrant Religious Worker i USA (30 april)

2002

 • Parlamentet godkänner en reviderad femårig lag om anstånd/amnesti (21 maj)
 • USCIS beviljar Gülen visum I-360 som Special Immigrant Religious Worker i USA (7 augusti)
 • Supreme Council of Judges and Prosecutors avskedar och förflyttar åklagaren Yüksel efter att en video med ett sexuellt möte dykt upp (21 oktober)
 • Gülen ansöker om permanent uppehålls- och arbetstillstånd i USA (18 oktober)

2003

 • Planen för Operation Sledgehammer utvecklas
 • Slutliga pläderingar i första instans (3 mars)
 • Slutligt beslut uppskjutet fem år på grund av lagen om suspension nr. 4616 (10 mars)
 • Både Gülens advokater och åklagaren motsätter sig uppskovet men avvisas av Ankara No. 1 DGM (3 april)
 • Säkerhetsklartecken från turkiska myndigheter (inget brottligt register) (16 september)
 • Den första Adjustment-of-Status-intervjun av USCIS (17 september)
 • Lag nr. 4928 (gällande från 15 juli) ändrar definitionen av terroristorganisation i Antiterrorlag nr 3713, artikel 1
 • USCIS utfärdar ett Advance Parole, giltigt till 9 oktober 2004

2004

 • Turkiet avskaffar State Security Courts (DGM) och Gülens fall överförs till No. 11 High Criminal Court i Ankara (juni)
 • Processen börjar gå avsevärt långsammare. Mappen ännu på USCIS:s Philadelphia-kontor
 • Ansökan om resedokument (27 oktober)
 • Gülens advokater meddelar att de biometriska band som USCIS överlämnade till FBI och CIA som hade försvunnit, plötsligt hade dykt upp
 • Turkiets brottsbalk lag nr 756 artikel 313 ändras av lag nr. 5237 (gällande från 1 juni)
 • Interpol Washington D.C. begär en kontroll av Gülens brottshistoria från Interpol Turkiet (10 november)
 • Interpol Turkiet svarar att Gülen inte har något brottsregister och att han också fördömer brott och terrorverksamhet (25 november)
 • Mappen överförs till Washington D.C.

2006

 • Gülens advokater begär att fallet återupptas (7 mars)
 • Den andra Adjustment-of-Status-intervjun av USCIS:s personal i Washington D.C. (12 januari)
 • High Criminal Court begär rapporter från polisen om Gülens inblandning i brottsliga handlingar och bruk av våld och tvång. Rapporten säger att Gülen aldrig har varit inblandad i någon brottlig verksamhet, våld eller tvång (7 mars)
 • USCIS dyker en fredag oannonserat upp för att intervjua Gülen och andra och göra husrannsakan utan bemyndigande. Ansvarig tjänsteman antyder per telefon under sökandet till Gülens advokater att Gülen drog tillbaka sin ansökan om permanent uppehållstillstånd i utbyte mot att USCIS inte skulle registrera någonting på honom som skulle hindra honom att återvända till USA när han en gång lämnar (12 maj)
 • Ankara No. 11 High Criminal Court frikänner Gülen (5 maj)
 • Kompletterande dokumentation lämnas till USCIS:s Philadelphia-kontor (som begärts 21 februari) inklusive information om frikännande (15 eller 16 maj)
 • Åklagaren överklagar frikännandet i High Criminal Court
 • USCIS utfärdar ett Advance Parole resedokument, dock endast giltigt till 15 juli och endast för en inresa, av vilka båda villkoren är mycket ovanliga
 • Ansökan om arbetstillstånd för Gülen lämnas in (14 augusti)
 • Gülen lämnar in egensponsrat Extraordinary Ability Immigrant Petition (I-140) med expresshandläggning (avgift $1000) som garanterar beslut inom femton arbetsdagar (11 november)
 • USCIS återkallar I-360 Special Immigrant Religious Worker Petition (14 november)
 • Gülen lämnar in Notice of Appeal för det återkallade I-360 (29 och 30 november)
 • Begäran om att ta upp återkallandet av I-360 på grund av fel av USCIS (1 december)
 • Advokat begär återbetalning av expressavgiften på $1000 eftersom USCIS inte kom till beslut inom femton arbetsdagar (inget svar) (14 december)

2007

 • USCIS upphäver återkallandet av Gülens I-360 (25 april)
 • En rättslig process påbörjas för at förmå USCIS att ge Gülen rätt att invandra (25 maj)
 • Polisrazzia som till slut leder till Ergenekon-utredningen och -rättegångarna (12 juni)
 • USCIS återkallar Gülens I-360 (21 augusti)
 • USCIS avslår Gülens I-140 (19 november)

2008

 • Supreme Court of Appeals femdomarpanel godkänner frikännandet (5 mars)
 • USCIS avslår överklagandet av avslaget av I-360 (7 mars)
 • Åklagaren överklagar till Supreme Court of Appeals tribunal en banc
 • Domslut till förmån för Gülen och mot USCIS angående I-140; domaren beordrar Secretary of Homeland Security att godkänna Gülens ansökan om I-140 senast 1 augusti (16 juli)
 • Supreme Court of Appeals tribunal en banc godkänner appellationspanelens beslut med 17 röster mot 6 (24 juni)
 • Domaren beordrar genomgång av I-360-ärendet (26 september)
 • USCIS beviljar slutligen permanent uppehållstillstånd (I-485) till Fethullah Gülen (10 oktober)

2009

 • Parterna avskriver frivilligt ärendet (25 februari)
Pin It
 • Skapad
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.