Antropolog Gözüyle Gülen Hareketinin Sivil Yapısı

New York Üniversitesi Dinî Araştırmalar bölümü akademisyenlerinden Dr. Jeremy Walton Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Araştırma Merkezi'nin düzenlediği toplantıda "Antropolog Gözüyle Gülen Hareketinin Sivil Yapısı" üzerine bir konuşma yaptı. 23 temmuzda Vakfın Altunizade'deki merkezinde yapılan toplantı samimi bir havada geçti. Doktorasını Chicago Üniversitesi'nde antropoloji üzerine yapan Walton, Gülen Hareketi'ni incelerken üç ana konu üzerinde durdu:

  • İlahiyat prensipleri
  • Kurumsal yapı
  • Estetik değerler

Walton, konuşmasının başlangıç bölümünde Fethullah Gülen Hareketi'nin dinî temelleri üzerinde durdu. Walton'a göre "Gülen Hareketi ne bir tarikattır, ne de fıkhî bir akımdır. Her ne kadar tasavvuf üzerine eserleri olsa bile Fethullah Gülen klasik anlamda bir tarikat şeyhi değildir. Gülen aynı şekilde geleneksel anlamda sadece fıkhî bir doktrin sahibi de değildir."

Antropolog Gözüyle Gülen Hareketinin Sivil Yapısı

Jeremy Walton, Gülen Hareketi'nin ferdîlik, akılcılık ve Kuran'a vasıtasız bir şekilde dayanma gibi üç temel ilke üzerinde değerlendirebileceğini belirtti. Walton'a göre "yazılarından da anlaşılacağı üzere Fethullah Gülen tasavvuftan ve fıkıhtan istifade ederek bugüne hitap etmektedir. Kurumsal açıdan Gülen Hareketi siyasi bir örgüt değil, tam tersine sivil bir girişimdir. Gönüllülük esasına göre işlerin yapılması çağdaş bir sivil toplum olarak Hareketi isimlendirmeyi zaruri kılar."

Walton, yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren Türk okullarının varlığına işaret ederek Fethullah Gülen Hareketi'nin kozmopolit yapısına da dikkat çekti.

Konuşmasının bir bölümünde diyalog faaliyetlerine de temas eden Dr. Walton, Gülen Hareketi'nin Osmanlı millet sistemi ile benzerliklerinin olduğunu belirtti. Oturulan salonun da bu konuda fikir verebileceğini belirterek Osmanlı kültürünün bir ürünü olan divanların (kanepe) herkese birbirine aynı seviyeden bakma imkânı verdiğini söyledi. Walton, bu oturuşun üstünlük duygusunu aşmada önemli bir vesile olduğunu söyledi.

Dr. Jeremy Walton konuşmasını "Gülen Hareketi gelenek-çağdaş melezleştirmesinin güzel bir örneğidir. Hem geçmişe dayanan hem de geleceğe bakan Gülen Hareketi artık yeni bir oluşumdur." diyerek tamamladı.

Dinleyicilerin de aktif olarak katıldığı toplantıda seviyeli bir soru ve değerlendirme bölümü yaşandı. Hareket'in isimlendirmesi üzerinde çokça durulan bu bölümde Harekete, aynı zamanda cemaat, sivil toplum kuruluşu, hizmet gibi isimler verildiği, isimlendirmenin bakılan yere göre değiştiği ve zamanla farklı isimlerin de verilebileceği gibi değerlendirmeler yapıldı.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2022 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.