• Anasayfa
 • Ramazan Bayramı Vaazı - Fethullah Gülen Web Sitesi

1973 Ramazan Bayramı Vaazı

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 28 Ekim 1973'de Edremit Alemizade Sırönü Camii'nde Ramazan Bayramı münasebetiyle verdiği vaazı dinleyeceksiniz...

 • "... Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları bağışlar..." (Zümer, 39/53) ayeti izah edilerek bayramların, Allah'ın (cc) rahmetle tecellî ettiği günler olduğu dile getiriliyor.
 • Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) ümit atmosferinde kurtuluşa eren sahâbîler...
 • Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah'ın (cc) rahmetinin mücessem şeklidir. Cenab-ı Hakk (cc) O'nunla (sallallâhu aleyhi ve sellem) insanlara merhamet etmiştir.
 • Marifetullah'a erenlerin Cenâb-ı Hakk'ın (cc) huzurundaki halleri...
 • Günümüzde müslümanların içinde bulundukları kötü durumlar ve bundan çıkış yolları..
 • Şakî olduğunu bildiği halde Allah kapısından ayrılmayan bir Hakk dostu...
 • Rabbimizin engin rahmetinden günahlarımızın afvı ve milletçe kurtuluşumuzun niyaz edildiği duygu yüklü bir dua...
 • Hutbede, Cenâb-ı Hakk'a (cc) dönüşün ehemmiyeti üzerinde duruluyor.

1974 Ramazan Bayramı Vaazı

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 17 Ekim 1974'te Manisa Muradiye Camii'nde Ramazan Bayramı münasebetiyle verdiği vaazı dinleyeceksiniz...

 • Allah'a (cc) karşı saygılı olma (takva) faziletin ilk merhalesi; haşyet dolu bir kalple O'na yönelme, O'nun rahmetine sığınma faziletin ikinci merhalesidir.
 • Cenâb-ı Hakk'a (cc) gerçek mânâda saygı duyan bir insan, hayatının her anını, O'nun huzurunda hesap vereceği düşüncesiyle yaşar.
 • Resûlullah'da (sallallâhu aleyhi ve sellem) Allah (cc) korkusu...
 • Mahzûn Nebî (sallallâhu aleyhi ve sellem), Allah'a (cc) hakkıyla saygılı olamamış ve günahlara dalmış ümmetinin ızdırabını hayatı boyunca yudumlamıştır.
 • Rabbimizin bizlere günahlarımızla değil de sevgisiyle muamelede bulunması niyazıyla yapılan güzel bir dua...
 • Hutbede, bir bayram günü ana-babasını kaybeden bir çocuğa Peygamber Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sahip çıkması ve onu sevindirmesi anlatılıyor.

1975 Ramazan Bayramı Vaazı

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 6 Ekim 1975'te Manisa Muradiye Camii'nde Ramazan Bayramı münasebetiyle verdiği vaazı dinleyeceksiniz...

 • Mü'min hayatında daimî bir muvazene (denge) içinde bulunmalıdır. Bir yandan Allah'tan (cc) korkmalı, diğer yandan O'nun engin rahmetine sığınmalıdır.
 • Allah'a (cc) hesap verme korukusundan dolayı çocuklarına ilginç bir vasiyette bulunan bir Hakk dostu...
 • Büyük bir günah işlemek üzereyken Allah (cc) korkusundan dolayı ondan vazgeçen bir yiğit delikanlı...
 • Kur'an okunurken Allah (cc) korkusundan kalpleri tir tir titreyen sahâbîler...
 • Hz. Yahya (as), yanında Allah'ın (cc) azabı bahsedilince dağlara çıkar, yemez-içmez ve günlerce eve girmezdi...
 • Hz. Aişe'de (ra), Allah (cc) korkusu...
 • Dua'da Rabbimizin bizleri kendisine tevcih etmesi (yönlendirmesi), aramızda vifak (uzlaşma) ve ittifakı sağlaması niyaz ediliyor.

1977 Ramazan Bayramı Vaazı

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 15 Eylül 1977'de İzmir Bornova Merkez Camii'nde Ramazan Bayramı münasebetiyle verdiği vaazı dinleyeceksiniz...

 • Bayramlar, Allah'ın (cc) huzurunda hayatımızın muhasebesini yapma günleridir.
 • Dış tesirlerle kendi içinde birbirine düşürülmüş ve böylece gücünü kaybederek sömürge haline getirilmiş İslam ümmetinin kendisine hayat verecek yeni bir nesle ihtiyacı olduğu dile getiriliyor.
 • Beklenen nesil, Kudüs işgal altındayken hiç gülmeyen ve bir tek eve dahi sahip olmayan Salahaddin Eyyûbî ve ümmetin ittifakı uğrunda Kerbalâ'da şehit olan Hz. Hüseyin (ra) gibi olmalıdır.
 • Millet olarak yeniden dirileceğimiz ve yeni bir irfan döneminin başlayacağı konusunda ümidimiz tamdır...
 • Rabbimizin bizi mezellet ve mahkumiyetten kurtarıp insanlığın imdadına koşacak bir nesil haline getirmesinin niyaz edildiği güzel bir dua...
 • Hutbede, bayramların rahmet günleri olduğu vurgulanarak diğer insanlara afv u safhla (bağışlama) yaklaşılması gerektiği üzerinde duruluyor.

1979 Ramazan Bayramı Vaazı

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 24 Ağustos 1979'da İzmir Bornova Merkez Camii'nde Ramazan Bayramı münasebetiyle verdiği vaazı dinleyeceksiniz...

 • Ramazan ayında; bazıları ağızlarına, bazıları gözlerine, bazıları da haramı düşündürücü bütün fakültelerinin kapılarına birer kilit vurur. Ramazanda sadece ağzı kapamak Ramazanı maddeten idrak etmenin bir boyutudur.
 • Cenab-ı Allah Kur'an'da oruç tutmayı emretmiştir. Mü'minler Ramazan ayını, Rableri tarafından açılmış bir kapı olarak telâkki ederler ve Allah'ın rahmetine liyakat kazanmak için bu ayda oruç tutarlar. Bu da Ramazan'ın kendisini manen hissettirmesidir.
 • Ramazan-ı Şerif gibi özel gün ve gecelerde, muhasebe duygusu içinde bulunmalıyız. Çevremizde, Allah'ı tanımayan, bilmeyen insanlar bulundukça, bizim için bundan daha büyük dert ve dava olmayacaktır...
 • Cenab-ı Allah'ın rahmetinin enginliği karşısında insanları duyarlı olmaya davet... Haddi zatında bu, Peygamberlerin vazifesidir. Nebilerden sonra bu iş günümüzde bizlere düşmektedir...
 • Üç asırlık bir yıkılmışlığı yaşayan neslimiz yeni bir heyecanla kendine gelmeye başlamıştır. Tıpkı Muhammed ibn Münkedir gibi, "Ah günahlarım!" deyip, olmayan günahlarına ağlayan bir nesil...
 • Gençliğin ahlâkını bozmaya yönelik birçok olumsuz durum karşısında dahi, gençlerimizin, Ashab-ı kiramı iyi tanıma yoluna girmeleri ve aralarında sıkı bir alâka kurmaları lâzımdır.
 • Dua müminin adetidir. Mümin her işi için dua eder. Dualarımız, gönüllerimizi yıkayacak, bizleri temizleyecektir. Bayramda yapılacak en güzel dua; hakkımızda hayırlı olacak şeyleri istemektir...
 • Hutbe: Rahmeti çok geniş olan ve rahmetiyle kendisini bize tanıtan Cenab-ı Allah'ın mukaddes isimlerinden Rahman ve Rahim'e sığınarak dua etme...

Telif Hakkı © 2020 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.