Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız

Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Amerika’da yapmış olduğu sohbetlerden oluşan Kırık Testi serisinin 14. kitabı. Kitap, o eskimeyen güzel kelime ile ifade edecek olursak müteferrik (farklı farklı) konuları bizim kalb ve kafalarımıza, nazarlarımıza sunuyor.

Liyakat ve istihkak

Liyakat ve istihkak

Soru: İman hizmetinin gerektirdiği sorumluluk ve liyakati ortaya koyamayanların âdet-i ilâhiye açısından dairenin dışına itilmeye müstahak hâle gel...
Yenilenme ruhu ve ilâhî inayet

Yenilenme ruhu ve ilâhî inayet

Soru: Dinî duygu ve düşüncede yenilenme sevdalısı insanların belirgin özellikleri nelerdir? Cevap: Yıllardır Müslümanların yaşadığı coğrafyada ruh...
Kötülüklerden sakındırma ve bâtılı tasvir

Kötülüklerden sakındırma ve bâtılı tasvir

Bâtılı tasvirin safi zihinleri idlâl edeceği ifade ediliyor. Fakat bâtıldan insanları uzak tutma adına onun kötülüğünün de anlatılması gerekiyor. B...
Ahirete ait zevk ve lezzetleri de feda etme ufku

Ahirete ait zevk ve lezzetleri de feda etme ufku

Soru: Hazreti Üstad’ın, “Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, âhiretimi de!” cümlesini nasıl anlamalıyız? Cevap: Çağın ...
Başarıyla gelen imtihan: Zafer sarhoşluğu

Başarıyla gelen imtihan: Zafer sarhoşluğu

Soru: Güzel bir netice veya başarı elde edildiğinde mü’mince mülâhaza nasıl olmalıdır? Cevap: Hakikî bir mü’min, bütün iyilik, güzellik ve başarıl...
Kötülüklerden sakındırmada denge

Kötülüklerden sakındırmada denge

Soru: Topluma zarar vermeyen çirkinliklere göz yumma, adanmışların önemli bir vasfı olarak zikrediliyor. İslâm’da nehy-i ani’l-münkerin (kötülükler...
Hizmetlerin anlatılmasında makul ve objektif çizgi

Hizmetlerin anlatılmasında makul ve objektif çizgi

Soru: Yapılan hizmetlerin hissîlikten uzak, makul ve objektif bir şekilde anlatılması gerektiği üzerinde duruyorsunuz. Bu hususu izah eder misiniz?...
İnsanı hakikate ulaştıran nurdan helezon: Tefekkür

İnsanı hakikate ulaştıran nurdan helezon: Tefekkür

Soru: Mesleğimizin çok önemli bir esası olan tefekkür ameliyesinin istenen seviyede gerçekleştirilebilmesi hangi esaslara bağlıdır? Cevap: Tefekkü...
Cins dimağlar ve kabiliyetlerin inkişafı

Cins dimağlar ve kabiliyetlerin inkişafı

Soru: Yazı ve sohbetlerde cins dimağlardan bahsediliyor. Cins dimağdan maksat nedir? Bu tür insanların kabiliyetlerinin inkişafı adına dikkat edilm...
Mesai tanzimi ve aile hayatımız

Mesai tanzimi ve aile hayatımız

Soru: Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) peygamberlik ve devlet başkanlığı vazifesinin yanı sıra aynı zamanda bir baba, bir eş ve ashabının...
Evlâtperestlik

Evlâtperestlik

Soru: A’râf Sûresi’nde yer alan, فَلَمَّا أٰتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أٰتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ “Allah...
İslâm’ın insan tabiatı ile bütünleşmesi

İslâm’ın insan tabiatı ile bütünleşmesi

Soru: İslâm’ın, insan tabiatının bir yanı ve derinliği hâline gelmesi hangi hususlara bağlıdır? Cevap: İslâm’a ait nazarî bilgilerin, insan vicdan...
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.