Çağlayan Dergisi Yazıları

Paranoya

Paranoya

Paranoya, psikiyatrik bir hadise olarak, insanda muhakeme, dengeli düşünme ve makuliyete bağlı hüküm vermeyi bozan müzmin bir ruhî hastalıktır. Böy...
Âdemiyet Muamması (1)

Âdemiyet Muamması (1)

Hazreti Âdem’den (aleyhisselam) gelen âdemiyet, rûh-i küllî itibarıyla, hakikat-i Ahmediye’nin (aleyhissalâtü vesselam) bir nüvesi; âlem-i ceberut ...
Diriliş İksiri

Diriliş İksiri

Sevgi bir diriliş iksiridir ölü canlara, Âb-ı hayat sunar Hakk’a müteveccih efkâra. Bilmezdik aşkı, sevgiden mesajlar sundun bize “Leylî, Leylî!” ...
Aşkla Dirilme

Aşkla Dirilme

Öldür beni benliğimle, dirilsin Şahlanan gönlüm yalnız Sen’i sevsin; Ruh dünyamda hep cemâlin tüllensin, Ağyâr alakası silinip gitsin… Gönlümü hep...
Acıyorum

Acıyorum

Gönülden kopup gelen bir şefkat hissiyle kalb ve ruhun titreyişidir acıma duygusu. Min vechin bütün canlılarda, Rahman u Rahim, Hannân u Mennân... ...
Keramet ve İkram (2)

Keramet ve İkram (2)

Mucize, bir anlamda taşlaşmış kalbleri yumuşatıp şeytanın nüfuzunu kırmak.. ilhadla kirlenmiş gönülleri ve ruhları arındırmak.. bakış zaviyesinde i...
Duygularda Ney Sesi

Duygularda Ney Sesi

Ne elem ne gam kalır kalb Seninle birleşince, Duygularda ney sesi duyulur inceden ince. Ses katar kalb telleri bu vuslata inleyerek, Şeb-i arûslar...
Zalim Hay-Huyu

Zalim Hay-Huyu

Tasam, şikâyetim hep Sana ey Yâr!.. Bîzârım, bîzâr etti beni ağyâr; Dört bir yanda bir sürü kirli efkâr, Bu badirede mazlumlar hep zâr zâr… Duymuy...
Kendileriyle Yüzleşmede Hâle İle Hallenenler-5

Kendileriyle Yüzleşmede Hâle İle Hallenenler-5

(Üveys el-Karanî)  Hak’la irtibatı ve İslamî hassasiyetiyle “müşârun bi’l-benân” bir akrabü’l-mukarrabîn idi Üveys el-Karanî. Işık çağına ermiş, g...
Keramet ve İkram (1)

Keramet ve İkram (1)

Sözlükte şeref, izzet, büyüklük mânâlarına gelen “keramet”; lütuf, ihsan, cömertlik, anlamındaki “kerem” kelimesiyle aynı kökten gelir. Istılahta k...
Ey Vefâlı Can

Ey Vefâlı Can

Ey vefâlı Can, ey Canlara Cânân!.. Bir vîrâneyiz Sen gideli inan!.. Gel hasretlerimizi dindir ey Yâr!.. Çevremiz buz kitlesi gibi ağyar. Sensiz bu...
O’nun Şem’ine Pervane

O’nun Şem’ine Pervane

Sarardı çiçekler ve güller soldu, Bülbülün ah u efganı kesildi; Her yanda hazan otağı kuruldu, Bir bir varidât-ı baharı sildi. Tipi-boran, yollar ...
Telif Hakkı © 2020 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.