Hızır-İlyas

Günümüzde bazıları Hazreti Hızır’ın varlığını kabul etmiyorlar. Buna delil olarak da “Yüzyıl sonra şu anda yeryüzünde bulunanların hiçbiri olmayacak.”[1] hadisini gösteriyorlar. Hâlbuki Allah Resûlü’nün bu sözlerden muradı, aynı hayat şartlarını paylaşan insanlardır. Yoksa farklı hayat mertebelerinde bulunan varlıklar demek değildir.

Ehlullah, Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas’ın varlığını kabul ediyor ve onlarla görüştüklerini belirtiyorlar.[2] İhtimal Hızır ve İlyas (aleyhimesselâm), Cenâb‑ı Hakk’ın “Latîf” isminin tecellîsine mazhar varlıklar olduklarından bu mazhariyetin neticesi olarak bir atmosfer oluşuyor ve seyr ü sülûkta o atmosfere uğrayanlar Hazreti Hızır ile görüşebiliyorlar.[3] Bu açıdan Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas, aynı zamanda kâmil mânâda Allah’ın “Hayy” ismine mazhar bulunuyorlar. Ayrıca bunlar kendilerine ait hususiyetleriyle, hayat sıfatlarını bir mânâda “seyr ilallah” ve bir mânâda da “seyr fillâh” ufkunda devam ettiriyorlar.

[1] Buhârî, ilm 41; Müslim, fezâilü’s-sahâbe 218.
[2] Bkz.: İmam Rabbânî, el-Mektûbât 1/304 (282. Mektup).
[3] Bkz.: Bediüzzaman, Mektubat s.1 (Birinci Mektup, Birinci Sual).
Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2021 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.