image
Zahm-? f?rkat bitirdi kalmad? bende mecal Oluşturma: 22 May 2012
image
Ycelir sanmay?n?z kimseyi servetle sak?n Oluşturma: 22 May 2012
image
Y?k?luptur bu cihan sanma ki bizde dzele Oluşturma: 22 May 2012
image
Y?kanlar hat?r n?d?m? Y Rab ?d olsun Oluşturma: 22 May 2012
image
Ya Rb belay? a?k ile k?l mbtela beni Oluşturma: 22 May 2012
image
Ya Muhammed (s.a.s) ! Senin gibi dayanak ve deste?i olunca, mmetin duvar?na gam, kayg? kal?r m?? Oluşturma: 22 May 2012
image
Verdik dil cn ile r?z biz bu kazaya Oluşturma: 22 May 2012
image
Vef Yhu! Oluşturma: 22 May 2012
image
Tok olan cmle lemi tok san?r Oluşturma: 22 May 2012
image
Terahhum eyle Dildr?m b?rakma nr-? hasrette Oluşturma: 22 May 2012
image
Sylemem derdimi hemderdim olan "ah'a" bile Oluşturma: 22 May 2012
image
Sor dil-i biarenin halin biare zlfne Oluşturma: 22 May 2012