Nehr-i hun etti bu dide-i giryn beni
Nehr-i hun etti bu dide-i giryn beni
Mihneti kendine zevk etmedir alemde hner
Mihneti kendine zevk etmedir alemde hner
Kiyaset Yhu!
Kiyaset Yhu!
K?tmir Duas?
K?tmir Duas?
Kimsenin cevriyle can?n yakma
Kimsenin cevriyle can?n yakma
Kerem k?l, kesme Sultan?m keremin binevlerden
Kerem k?l, kesme Sultan?m keremin binevlerden
Kendi derdim kor, elin derdine a?lar gezerim
Kendi derdim kor, elin derdine a?lar gezerim
Keml ehli kemlt? keml ile buldu hep
Keml ehli kemlt? keml ile buldu hep
Kazara bir sapan ta?? alt?n kseye arpsa
Kazara bir sapan ta?? alt?n kseye arpsa
Kafire kalkt? lm, m'mine var! deseler
Kafire kalkt? lm, m'mine var! deseler
Kad? olsa da'vac? ve muhzir dahi ?ahid
Kad? olsa da'vac? ve muhzir dahi ?ahid
?smet Yhu!
?smet Yhu!
?mniledir bil keml-i insan
?mniledir bil keml-i insan
?ffet y H!
?ffet y H!
Heyht byle yolda d?en uyku derdine
Heyht byle yolda d?en uyku derdine
Her sureti hak sanma ki erbb-? felaket
Her sureti hak sanma ki erbb-? felaket