Her ?ey ve nesne kayda de?er bir ?eydir amma
Her ?ey ve nesne kayda de?er bir ?eydir amma
Her ?ahs? hrim Hakk'a mahrem mi san?rs?n
Her ?ahs? hrim Hakk'a mahrem mi san?rs?n
Herkese bir dert bu lemde mukarrer
Herkese bir dert bu lemde mukarrer
Hakir d?tke millet ?an?na noksan gelir sanma
Hakir d?tke millet ?an?na noksan gelir sanma
Glsem de iimden a?lar?m ben
Glsem de iimden a?lar?m ben
Gnl her zaman arar durur bir yar-? sd?k
Gnl her zaman arar durur bir yar-? sd?k
Gam? pinhan ederdim ben
Gam? pinhan ederdim ben
Firset y H!
Firset y H!
Fera?at y H!
Fera?at y H!
Fedakrl?k y H!
Fedakrl?k y H!
Ey visl! ?ttisale vesile olmu?tun
Ey visl! ?ttisale vesile olmu?tun
Eyvah ne yr ne yer kald?
Eyvah ne yr ne yer kald?
Eyvah be?-on kfirin iman?na kand?k
Eyvah be?-on kfirin iman?na kand?k
Ey name sana ben nice re?k eyleyemem ki
Ey name sana ben nice re?k eyleyemem ki
Esb-i nefse rkib olma, preler bir gn seni
Esb-i nefse rkib olma, preler bir gn seni
Eri?ir menzil-i maksuduna heste giden
Eri?ir menzil-i maksuduna heste giden