kil isen deme Ferhad ile Mecnun'a deli..
kil isen deme Ferhad ile Mecnun'a deli..
Akla ma?rur olma Eflatun-u vakt olsan dahi
Akla ma?rur olma Eflatun-u vakt olsan dahi
lemde gnl var m? ki onda elem olmaz
lemde gnl var m? ki onda elem olmaz
A??ka ta'n etmek olmaz mbteld?r neylesin
A??ka ta'n etmek olmaz mbteld?r neylesin
Bana benden olur her ne olursa
Bana benden olur her ne olursa
Bed-asla necbet mi verir hi niforma
Bed-asla necbet mi verir hi niforma
Ben usanmam gzmn nuru cefdan amma
Ben usanmam gzmn nuru cefdan amma
Bir adletkah-? vsi'dir bu dar-? imtihan
Bir adletkah-? vsi'dir bu dar-? imtihan
Bir vakte erdi ki bizim gnmz
Bir vakte erdi ki bizim gnmz
Bitabi-i tehalkle yolda kald? hep
Bitabi-i tehalkle yolda kald? hep
Bulunmazsa adlet milletin efrd-? beyninde
Bulunmazsa adlet milletin efrd-? beyninde
Chil ile etme lfet, akl?n?n miktr? yok
Chil ile etme lfet, akl?n?n miktr? yok
Cahil t?pk? t?stn gibidir
Cahil t?pk? t?stn gibidir
Can? cnan dilemi? vermemek olmaz ey dil
Can? cnan dilemi? vermemek olmaz ey dil
Can?m? canan isterse minnet can?ma
Can?m? canan isterse minnet can?ma
ark verir nimeti kavgas?z
ark verir nimeti kavgas?z