Prof. Dr. Giuli Alasania'nın Bir Portre Denemesi İsimli Kitap İçin Yazdığı Önsöz

Küreselleşme sürecine girmiş modern dünya, iletişimdeki artan hız ve kalite nedeniyle oldukça küçüldü ve süreçler hızlandı. Dünyada yaşayan milyarlarca insan yeni yeni oluşumlar karşısında sürekli tehlike altında yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum çok güçlü devlet kurumlarının varlığına rağmen insanlığın varoluşundan bu yana sık sık etkili olan liderin rolünü önemli ölçüde arttırdı.

Fethullah Gülen bir liderdir ve gerçek bir lider olarak devletler ve etnik gruplar arasındaki farklılıkları aşmıştır. Evrensel insani prensipleri belgeleyip uygulamada ortaya koymuştur. Mozaik yapıdaki dünyamızda kurtuluş için gerekli olan, Gülen'in ahlaki prensiplerinin temel taşları hoşgörü, diyalog, kendi kültürüyle beraber farklı kültürleri tanıma ve kabul etmedir. Ona göre insan dini ve etnik farklılıklar gözetilmeden ele alınması gereken bir varlıktır. Onun hedefi ise çalışkan ve bilgi sahibi aydın, aynı zamanda ahlaklı, üretken ve başkaları için fedakarlık yapabilen fertlerden oluşan bir toplum yetiştirmektir. Fethullah Gülen diğer bir ifade ile "Hocaefendi" ye göre "çıkar ve benlikten sıyrılabilen, başkalarının iyiliği için yaşayabilen insan gelişir, yükselir ve aşılmazları aşabilir."

Gülen'in dünyasında vefa, diğergamlık, iyilik, merhamet, bilgide derinleşme ve bunu gelecek nesillere aktarma insanın asıl gayesi olmuştur. Sağlam aile yapısı, kadın ve erkek arasındaki hak ve adaletin sağlanması, çocukların ve hukuklarının korunması, fedakarlıkla çalışan bir devlet mekanizması bu dünyanın değişmez vasıflarıdır. Bazı karamsarlara göre bunların gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Fakat Gülen bu ümitsizliklerin ortadan kaldırılmasını kendi örnek uygulamalarıyla sağlamıştır.O bütün bunları sadece başkalarına sunmakla kalmayıp, insan sevgisi ve affediciliği, başkasına ait olanı bazen tamamen farklı bile olsa kabullenmeyi ve saygı göstermeyi kendisine bir hayat düsturu kılmıştır.

Fethullah Gülen dini bir liderdir.İslamı Türk halkının eşitliği için en önemli etken olarak gören bir müslümandır. Fakat onun müslümanlığı bağnazlıktan uzaktır.O islamı gerçek güzellikleri ile dünyaya tanıtmakta ve affedici yapısını göstermektedir. Bundan yola çıkarak diğer dinlerle ve temsilcileriyle diyaloğa başlamaktadır. Fethullah Gülen, Atatürk'ün "yurtta sulh cihanda sulh" ilkesini gerçekleştirme adına çok önemli adımlar atmıştır. O, Patrik Bartholomeos, Papa II. Jean Paul ile ve başka dini liderlerle görüşüp sohbet etmiştir.

O lider olarak karizmatik bir kişiliğe sahiptir. Benim kendisi ile birebir görüşme imkanım oldu. Bu seçkin alim sempatik ve etkileyici bir şahsiyettir. Onun manalı derin sükunetinin altında çok duygusal bir kişilik durmaktadır. Simasından hislerinin bütünlüğü okunabilmektedir. O sadece genel olarak insanlığı değil ayrıca tek tek fertleri de düşünüp ele almaktadır. Onaların daha mutlu olmaları için çaba sarfetmektedir. Cesur ve gerektiği zaman gerekli olan kararları almada çok kabiliyetlidir. Dinamik bir ruha sahiptir. Modern bir insandır. Aktif olarak olaylardan etkilenmekte ve de olayları etkilemektedir. Etrafında toplanan, kendisini dinleyen, işlerini onun tavsiyelerine uygun yapan birçok insan için Fethullah Gülen'i çekici kılan işte bu vasıflarıdır.

Kısa bir süre önce İstanbul'da 102 ülkeden 15-21 yaşları arasında öğrencilerin katıldığı 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları yapıldı. Değişik ülkelerden gelen genç elçiler Fethullah Gülen'in prensiplerine uygun açılan, yüksek kaliteleriyle kendilerini ispatlayan okullarda eğitim görmektedir. Fakat bu okulların eğitim dışında farklı misyonları da vardır. Farklı kültürlerle diyaloğun daha da derinleştirilmesi, birlikte yaşayabilmek için gerekli imkanların sağlanması takdire şayan misyonlardır.

Elinizdeki bu kitap Gürcü okurlara Fethullah Gülen'in bir portresini sunmaktadır.

Ali Ünal Bey'in kitabı, yazarın da bizzat görüştüğü Fethullah Gülen'in faaliyetlerinin değişik yönlerini içermektedir ve Gürcü diline çevrilmesi bana göre çok isabetlidir. Gürcü okurlara seçkin bir şahsiyet hakkında tam bir fikir vermekte ve bir kez daha insanlığın varoluşundan bu yana işlenmiş olan evrensel ve hayatın devamı için gerekli olan yüksek değerleri düşünmeye davet etmektedir.

Prof. Dr. Giuli Alasania 11 kasım 1946 günü, Tiflis'te doğmuştur.

Küçük yaşlardan beri müzik ve bale ile ilgilenen Giuli hanım 1953-1964 yılları arasındaki ortaöğretimi sırasında ayrıca 11 yıllık Müzik okulunu bitirmiş, 1964'te Tbilisi İvane Cavahishvili Devlet Üniversitesi Doğu Bilimler Fakültesi Türk Tarihi Bölümüne girmiştir. 1974 yılında savunduğu doktora tezi "Türk Tarihçisi ve Ansiklopedi yazarı Katib Çelebi'de Gurcistan ve Kafkasya hakkında bilgiler" başlığını taşır. 1986 da ki profesörlük tezinin konusu ise, Gürcü tarihine dair yazılı kaynakların sınırlandırılmasıdır.

Prof. Dr. Giuli Alasania'nın birçok kitabı dışında yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır. Birçok bilimsel yayında editörlüğü, değişik dillerde çevirileri bulunan Alasania, 1989 dan itibaren; Amerikan Üniversitesinde CİU'da araştırma sorumlusu, Gürcistan Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslar arası Karadeniz Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı, Tiflis Devlet Üniversitesinde Öğretim görevlisi, Gürcistan Eğitime Katkı ve İş Hayatı Dayanışma Vakfı (GİEV) Baş Danışmanı, Gürcistan DA Platformu Vakfı Başkanı gibi ilmi ve sosyal bir çok Kurum ve Kuruluşlarda aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Prof Dr. Giuli Alasania hanınefendi, Kültürler ve Dinler arası Diyalog faaliyetlerindeki çalışmalarıyla herkesin takdirini kazanmıştır. 1994 ten itibaren Amerika, İsrail, İtalya, Ukrayna, Türkiye, Hindistan, Çin, İrlanda ve Rusya gibi daha bir çok ülkede konferansa katılan Prof. Dr. Giuli Alasania, Gürcü dili dışında; Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Türkçe olmak üzere 6 dil bilmektedir. Evli olan Prof. Dr. Giuli Alasania'nın tek çocuğu, Gürcistan Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvilidir.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2022 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.