Hizmet diğer cemaatlere kamu ya da toplumsal alanda fırsat tanımayarak dışladı mı?

Hizmet hareketi yeni bir din/mezhep kavramı oluşturma çabası mıdır?

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, günlük sohbetlerinin yayınlandığı herkul.org sitesinde ‘müspet hareket’in esaslarına değindi. Kim nasıl hareket ederse etsin, asıl vazifenin insanları hoş görmek olduğunu ifade eden Fethullah Gülen Hocaefendi, “Bize kim ne yaparsa yapsın, hüsnüzan etmek düşer, hoş görmek düşer.” ifadelerini kullanmıştır. Başkalarının bizim gözümüze ilişen eksiklikleri karşısında “İhtimal, Cenâb-ı Hak bunu göstermekle beni imtihan ediyor!” demek ve çok temkinli davranıp suizanna girmemek gerektiğini belirtmiştir.

Başkalarını değerlendirirken (muhatabın kusursuz ve mükemmel olmasını beklememe manasına) yüzde yüze talip olmamanın, o yüzde yüzü kendimiz için düşünmenin ehemmiyetine vurguda bulunmuştur. Mevlânâ ifadesiyle, “Yüzde ısrar etme, doksan da olur / İnsan dediğinde, noksan da olur / Sakın büyüklenme, elde neler var / Bir ben varım deme, yoksan da olur!” anlayışına bağlı kalıp diğer insanlar hakkında değil olumsuz bir şey söylemek menfi bir mülahazaya dahi girmemek icap ettiğini anlatmıştır.

Ferdin ferde, ailenin diğer bir aileye, bir kesimin başka bir kesime bakışında hep hoş görmeyi esas almanın ve her zaman müspet hareket etmenin mümince olduğunu dile getiren Fethullah Gülen Hocaefendi, “Hayatlarını başkalarını tahrip etmek suretiyle bir şey ikâme etmeye bağlamış kimselerin şimdiye kadar ortaya koydukları kalıcı hiçbir şey yoktur. Bu açıdan her zaman tamirin ve müspet hareketin yanında olmak lazım.” demiş ve şu cümleyi ilave etmiştir: “Dinin temel disiplinlerine aykırı olmama kaydıyla, farklılıkları hoş görmek ve günümüzdeki yaygın ifadesiyle, onu toplumsal bir zenginlik kabul etmek lazım.”

Fethullah Gülen Hocaefendi, yakın tarihte cereyan etmiş bir hadiseyi de aktarmıştır: Moğolistan’ı ziyaret eden bir büyüğümüz, oradaki okul müdürüyle ya da rehberlik yapan insanla karşılaşıp konuşurken “Burada başkalarının da hizmeti var mı?” diye soruyor. Arkadaşımız da “Evet, elhamdülillah Süleyman Efendi Hazretlerinin talebelerinin de kursları var.” cevabını veriyor. O zat, “Allah Allah, siz ‘Süleyman Efendi Hazretleri’ mi diyorsunuz?” sözüyle hayretini ifade ediyor. Arkadaşımız da “Vallahi Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Süleyman Efendi’nin adını andığı zaman ‘hazret’ demediğini hiç duymadık!” diyor. Kendisine anlatılan bu hadiseyi naklettikten sonra Fethullah Gülen Hocaefendi şöyle demiştir: “Kırk senedir ben hep öyle hitap ettim. Yine, sadece ‘Mahmud Efendi’ deyip geçmedim. ‘Çarşamba cemaati’ deyip hakaret ifade eden bir tabirle ele almadım. Hep ‘Mahmud Efendi Hazretleri’ dedim ve bunların hepsinin kendilerine göre çok önemli hizmetler icra ettiklerine inandım.”

Gülen, şayet biz irademizin hakkını verip hep müspet hareket eder, herkesi hoş görür, her hizmeti alkışlar ve herkese karşı saygılı davranırsak, bir gün mutlaka selim vicdanların da aynı şekilde davranacaklarını; bunun da Hak katında dua yerine geçeceğini ve Allah’ın vifak/ittifak lütfedeceğini belirtmiştir. Dualarımızda diğer meslek ve meşrepleri yâd etmemiz ve “Allahım hepimizin kalbini ıslah eyle… Allahım birbirimize karşı haset, rekabet ve tenafüs duygularını Kaf Dağı’nın arkasına at; bu türlü kötü hisler ile bizim aramızı, doğu batı arası/iki kutup mesafesi kadar uzak eyle!” dememiz tavsiyesinde bulunmuştur. Gülen son olarak şunları ifade etmiştir: “…’Onlar yıkılsın da biz yerlerine kurulalım’ mülahazası, makama mansıba gönlünü kaptırmış bir kısım kimselerin hastalığıdır; fakat dine, imana hizmete kendini adamış insanlar bu türlü denî düşüncelerin ağına düşmemeliler!

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2023 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.