Zekât Vaazı-5 (22 Aralık 1978)

Zekât Vaazı-5 (22 Aralık 1978)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 22 Aralık 1978 tarihinde İzmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği “İslâm’a göre açık ve kapalı mallar (Emvâl-i zâhire ve bâtıne)” konulu vaazı dinleyeceksiniz...

Vaaz

  • Devlet hazinesi, halktan toplanan vergilerle değil Allah’ın (c.c.) vazettiği prensiplere riayetle zenginleşir
  • Ferdî ve içtimaî kurtuluşumuzun iç âlemimize istikamet kazandırdıktan sonra dış âlemimizi İslâm’a uydurmaya bağlı bulunduğu
  • “Mallarını gece ve gündüz, gizli ve âşikâr olarak hayra harcayanlar var ya, işte onların Rab’leri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir!.” (Bakara sûresi, 2/274) âyetinin ışığı altında İslâm’ın emvâl-i bâtıne (para ve ziynet eşyası) ve emvâl-i zahire (davar, mahsul, gayrimenkul, maden, petrol vb.)’ye bakışı...
  • Asr-ı Saadet’te zekât sayesinde her şeyin canlılık kazandığı, âtıl paraların, kenz ve stokların bulunmadığı, hatta çoğu zaman kadınların boynunda gerdanlık bile bulunmadığı 20:57 5. Zekâtı gizli vermek mi, yoksa açık vermek mi faziletlidir? Selefin bu konudaki hassasiyetinin sebepleri
  • Asr-ı saadetten günümüze gönül duruluğu içinde coşan kahramanların hayatlarından insanı hayrete sevk eden misaller: Hz. Ali’nin (r.a.) namazda iken dilencinin bir şeyler istemesi üzerine, parmağındaki yüzüğünü çıkarıp vermesi Namazda Peygamber Efendimiz’in Firavun’un hayatından sahneler aktaran âyetleri okuması üzerine, Hz. Ömer’in (r.a.), “Eğer orda bulunsaydım, onu gebertirdim.” demesi
  • Zekâtın sarfedileceği yerler Kendilerine zekât düştüğü halde “Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkânı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle, onların gerçek hallerini bilmeyen kimse, onları zengin sanır. Ey Resûlüm, sen onları simalarından tanırsın! Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir.” (Bakara sûresi, 2/273) âyetiyle yüceltilen sahabeden örnekler Sahabenin (r.anhüm), açlıktan defalarca bayılan Hz. Ebû Hureyre’nin (r.a.) bu durumunu izhar etmediği için sarasının tuttuğunu zannetmeleri Pek çok fakir sahabinin (r.anhüm) namaz kılarken avret yerleri açılmasın diye secdeye gittiklerinde peştamallarını tutmaları Bir sefere çıkarken binek temini için Peygamber Efendimiz’e (s.a.s.) müracaat edenlerin, Efendimiz’in cevabı üzerine gözyaşı döke döke gitmeleri ve bunun üzerine semanın dile gelişi

Hutbe

  • İnsanları bekleyen maddî-mânevî her tehlikenin, yine onu bertaraf edebilecek bir kısım adi şartlara bağlı olduğu, içinde bulunduğumuz pek çok problemin çözümünün de Allah yolunda infaktan geçtiği
  • İstanbul kuşatması esnasında hayatî tehlike karşısında bazılarının “Allah yolunda mallarınızı harcayın da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın!” (Bakara sûresi, 2/195) âyetini okumaları üzerine Ebû Eyyub el-Ensarî’nin (r.a.) âyetin yanlış anlaşıldığını ifade ederek sebeb-i nüzûlünü anlatması
Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2020 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.