Pokret koji proizvodi vlastite vrijednosti

Fethullah Gülen

Gülenov pokret se nije uzdigao na vrijednostima nekog ranijeg pokreta ili iz perioda krize. To je pokret koji je proizveo vlastiti nastup, strukturu, društvene i moralne vrijednosti i institucije. Nijedna škola mišljenja nije imala dominantni utjecaj na strukturalnu i vjersko-duhovnu dinamiku ovog pokreta.

Istina, ne može se poreći da Risale-i Nur (Poslanice Svjetlosti) nisu dale snagu unutarnjoj dinamici pokreta u duhovnom i intelektualnom smislu te riječi. Risale-i Nur su jedna u nizu knjiga o islamu i njegovom vjerovanju u prošlom i sadašnjem stoljeću koje su imale veliki duhovno-društveni utjecaj na mase u Turskoj. U tom smislu, njihov utjecaj na ogromnu populaciju turskih muslimana je jasan i evidentan. Taj set knjiga nije imao neki organizacijski ram koji se može naći u savremenim naučnim radovima, ali na način na koji su te knjige tretirale svoje teme, na način koji je nudio osnovna rješenja za humani i društveni život, njihov utjecaj na mase bio je brži i dublji nego utjecaj ostalih knjiga. Te knjige nisu samo stimulisale vjerovanje i vjersku predanost, nego su, u isto vrijeme, budile osjećaj solidarnosti i kooperacije. To je doprinos Risale-i Nur Gülenovom pokretu.

Društvenu i djelatnu dinamiku Gülenovog pokreta oblikovao je Gülenov duboko produhovljeni karakter, njegov dar da jasno artikulira svoje poglede i njegova široka sfera društvenog utjecaja. To je ono na što mi mislimo kada kažemo da je to “pokret koji je nastao iz samog sebe”. Da, istina je da su vjerska aktivnost i pozvanje pokreta bili natopljeni islamskom sviješću, povijesnom tradicijom i ranijim muslimanskim iskustvom. Ali, da bismo prezentirali ova različita povijesna iskustva i vrijednosti koje su određene suštinama ove vjere sa novim licem, tumačenjem i akcijom – i na taj način ih konfrontirali sa savremenim dostignućima i iskustvima – čovjek mora inkorporirati široke naučne spoznaje i imati sposobnost da interpretira i priskrbi uvid u savremene prakse. U ovome Gülenovo personalno posjedovanje znanja, iskustva i inteligencije ima svoju ulogu. Njegova naučavanja vjenčavaju prošlost sa budućnošću, vjeru sa društvenim praksama. On nikada nije gledao na neku aktualnu situaciju ili neodređenu budućnost bez uzimanja u obzir naslijeđa iz prošlosti. Nešto kasnije mi ćemo pokušati interpretirati njegovu idealizaciju “Doba sreće” (Asr-i saadet)[1]. Ova idealizacija, uistinu, pokazuje njegovu odanost islamu i dubinu njegove vjerske aktivnosti. Za njega, nije u pitanju sama interpretacija tradicije, koja bi mogla imati neku vrijednost za usku intelektualnu ambiciju. Prije bi se moglo reći da je njegov život u potpunosti posvećen vrijednostima koje je on artikulirao. To jest, on je činio ono o čemu je vazio.

Kad je riječ o drugim pokretima, postoji tendencija da se Gülenov pokret poredi sa drugim islamskim pokretima i da se on svrsta u njihovu grupu. Prema nekim analitičarima na Zapadu, temelji svakog vjerskog radikalizma su Muslimanska braća u Egiptu i Džamaah Islamiya (Islamski džemat ili zajednica, grupa) u Pakistanu. Čak se i revolucija u Iranu smatra radikalnim ogrankom ovih pokreta. Najveći vjerski pokreti u islamskom svijetu analiziraju se ukoliko oni imaju sličnosti sa Muslimanskom braćom ili pakistanskim Džamaah Islamiya. Istina je da su ova dva pokreta, Muslimanska braća i Džamaah Islamiya, imali posredni izvor inspiracije u recentnim vjerskim / političkim revivalističkim pokretima u islamskom svijetu; međutim, ne može se govoriti o znakovitom nivou utjecaja koje bi ovi pokreti imali na islamske zajednice u Turskoj. Temelj Gülenovog pokreta ne predstavlja nikakva ekonomska klasa ili etnička grupa, što je u suprotnosti sa nekim islamskim pokretima u drugim zemljama. Mase na kojima se temelji ovaj pokret, vis-a-vis vjerskih ili društvenih determinanti, niti su potlačene niti su one neki zasebni dio društva. Gülenov pokret uživa podršku i ruralnih i urbanih sredina, a njega čine pojedinci iz nižih, srednjih i najviših društvenih klasa. Glavni članovi ovog pokreta dolaze iz obrazovanih sredina, pojedinci koji su se obrazovali u velikim gradovima i na prvorazrednim univerzitetima. Oni nemaju nikakvog osjećaja osvete prema vladajućoj eliti ili prema društveno-ekonomskim krugovima za koje bi se reklo da zagovaraju zapadnjačke vrijednosti. To je razlog zašto se oni ne izlažu nikakvim radikalnim odvajanjima, poput “formuliranja neke opozicione ideologije”, kako se već gleda na klasične pokrete. U svim oblastima, prije nego što bi formulisali alternativu, ovaj pokret usvaja formulaciju solucije, formulaciju koja je pomiriteljska i otvorena za razgovor. Od početka, Gülenov pokret niti je tražio niti zadobivao neki politički identitet. Nasuprot tome, ovaj pokret su kritizirali neki vjerski krugovi zbog toga što je stajao postrani političkih zbivanja više nego što je bilo potrebno.

[1] Asr-i saadet se odnosi na vrijeme poslanika Muhammeda, neka je mir s njime (alejhi’s- selam).

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.