A társak

Ezek az emberek alkották azt az első, tiszta és áldott csatornát, amelyen keresztül a Korán és a szunna eljutott a későbbi generációkhoz. A Mindenható Allah Megbízható, és a bizalom Forrása. A Kegyes Korán is megbízhatónak írja le Gábriel angyalt, és olyannak, akinek engedelmeskednek, és akinek hatalma van (81:20-21). Mohammed Próféta (s.a.w.) is jól ismert volt megbízhatóságáról.

A Kegyes Korán a társakra bízatott, akik memorizálták és lejegyezték, hogy tovább lehessen adni. Ez az áldott közösség, amelyet a Tóra és az Evangélium is dicsér, szinten minden dicséretes erény megtestesülése volt, és csak a Mindenható Allah megelégedését kereste. A Koránon kívül életük részévé tették a szunnát is, fegyelmezett életet éltek, Mohammed Próféta (s.a.w.) példáját követve és képviselve.

Ibn Hadzsar Aszqalani szerint a tudósok definíciója Mohammed Próféta (s.a.w.) társaira így szólt: „olyan hívő, aki életében legalább egyszer látta és hallotta Allah Küldöttét, és hívőként is halt meg”[i]. Bár egyes tudósok szerint a „társ” jelentése magába foglalja azt is, hogy az illető Mohammed Próféta (s.a.w.) társaságában élt egy, vagy akár két évig is, a legtöbb tudós szerint elegendő, ha annyi ideig volt áldott jelenlétében, hogy ebből valami előnye származhatott.

A társak rangja és nagysága különböző volt. Voltak, akik a kezdet kezdetétől hittek Allah Küldöttében, és voltak, akik csak közvetlenül a halála előtt kezdték el követni. A Korán aszerint ad nekik különböző rangot, hogy mennyire jártak élen a hitben, illetve hogy Mekka meghódítása előtt vagy után vették fel az Iszlámot (Korán, 9:100, 57:10).

Mohammed Próféta (s.a.w.) is tett közöttük különbséget. Például szemrehányást tett Khalidnak (r.a.), amiért Ammart (r.a.) megsértette: „Ne bántsd a társaimat”[ii]. És Omárnak (r.a.) is, mikor az Abu Bakrt (r.a.) bántotta: „Miért nem hagyjátok rám a társaimat? Abu Bakr már akkor hit bennem, amikor ti még mind tagadtatok”. Abu Bakr azonban megmagyarázta: „Ó, Allah Küldötte, az én hibám volt”[iii].

Hakim al-Niszaburi 12 szintre osztotta a társakat, és a legtöbb tudós egyetért vele:

 • A négy igaz vezetést követő kalifa (Abu Bakr, Omár, Oszmán és Ali), és a többi 6 ember a tízből, aki még életében megkapta a Paradicsom jó hírét (Zubair ibn Awwam, Abu Ubaida, Abdurrahman ibn Awf, Talha ibn Ubaidullah, Szad ibn Abi Waqqasz és Szad ibn Zaid)
 • Akik még Omár (r.a.) megtérése előtt muszlimok lettek, és titokban találkoztak Arqam házában.
 • Akik Abesszíniába menekültek.
 • Az anszárok, akik hűséget esküdtek Allah Küldöttének Aqabánál.
 • Azok az anszárok, akik hűséget esküdtek Allah Küldöttének Aqabánál a rákövetkező évben.
 • Azok a muhadzsirek, akik a hidzsra során csatlakoztak Allah Küldöttéhez, még Qubában, ahol megállt egy rövid időre, mielőtt továbbment volna Medinába.
 • Azok a társak, akik harcoltak a badri csatában.
 • Akik a badri csata és a Hudajbija egyezmény között menekültek Medinába.
 • Akik Hudajbijánál hűséget esküdtek Allah Küldöttének a (s.a.w.) fa alatt.
 • Akik a Hudajbija egyezmény után vették fel az Iszlámot és végezték el a hidzsrát.
 • Akik Mekka meghódítása után lettek muszlimok.
 • Azok a gyerekek, akik bárhol és bármikor látták Allah Küldöttét (s.a.w.) Mekka meghódítása után.[iv]

A legmagasabb rangú muszlim tudósok, akiknek elméjét beragyogja a vallásos tudás, szívét pedig a tudás gyakorlása, egyetértenek abban, hogy a próféták az emberiség legjobbjai. Rögtön utánuk következnek Mohammed Próféta (s.a.w.) társai.

Bár egyes társak bizonyos erényeiket tekintve lehetnek olyan rangúak, mint a korábbi próféták, de általánosságban véve egy ember sem érheti el a próféták szintjét. A tudósok vagy Allah barátai bizonyos tulajdonságaikban elérhetik vagy felülmúlhatják a társakat, de még a társak közül a legalacsonyabb rangúak is (például Wahsi, aki megölte Hamzát) magasabb rangúak általánosságban véve, mint bárki, aki utánuk jött. Minden muszlim tudós egyetért ebben.

[i] Ibn Hajar, Al-Isaba, 1:7.
[ii] Ibn Athir, Usd al-Ghaba, 4:132.
[iii] Bukhari, „Tafsir,” 7:3.
[iv] Hakim, Ma’rifat ’Ulum al-Hadith, 22-24.

Pin It
 • Készítés ideje: