កាលប្រវត្តិជិវិតរបស់លោក Fethullah Gulen

ករណីស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសតួកគី និងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិចរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន

១៩៧១

 • រដ្ឋប្រហារ (ថ្ងៃទី១២  ខែមិនា  ឆ្នាំ១៩៧១)
 • ការចាប់ខ្លួនរបស់លោកហ្គូលែន  (ថ្ងៃទី៣  ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧១)
 • លោកហ្គូលែនត្រូវបានគេដោះលែង តែនៅមានសវនាការតុលាការយោធាបន្តរហូតដល់ (ថ្ងៃទី៩  ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ១៩៧១)

១៩៧២

 • ការផ្តន្ទាទោសក្នុងតុលាការយោធា  (ថ្ងៃទី២០  ខែសីហា ១៩៧២)

១៩៧៣

 • សំណុំរឿងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍តុលាការយោធា (ថ្ងៃទី២៤  ខែតុលា  ឆ្នាំ១៩៧៣)

១៩៧៤

 • ការអនុម័តលើកលែងទោស  និងច្រានចោលការកាត់ទោស  (ថ្ងៃទី១៨  ខែឧសភា  ឆ្នាំ១៩៧៤)

១៩៩៥

 • សេចក្តីសម្រេចដ៏មោះមុតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាលោក Yüksel ពីការដកហូតបទល្មើសខុសច្បាប់មុនឆ្នាំ ១៩៩០ របស់លោកហ្គូលែន

១៩៩៧

 • រដ្ឋប្រហារសម័យទំនើប (ថ្ងៃទី២៨  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ១៩៩៧)

១៩៩៩

 • យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយចាប់ផ្តើមប្រឆាំងនឹងហ្គូលែន (ពាក់កណ្តាលខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩)
 • ហ្គូលឡិនមកសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រ (ទិដ្ឋាការ B-2) (ថ្ងៃទី២១  ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៩៩)
 • តុលាការសន្តិសុខទិក្រុងអាំងការ៉ា (DGM) ព្រះរាជអាជ្ញាលោក Yüksel សើរើឯកសាររបស់លោកហ្គូលែន
 • ទិដ្ឋាការ B-2 បានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០០ (ថ្ងៃទី១៧  ខែសីហា  ឆ្នាំ១៩៩៩)

២០០០

 • ព្រះរាជ្ញាលោក Yuksel ធានាអះអាងពីចាប់ខ្លួនរបស់លោកហ្គូលែន
 • ទិដ្ឋាការ B-2 បានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០០ (ថ្ងៃទី២០  ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០០)

២០០១

 • ការពារក្តីរបស់លោកហ្គូលែនត្រូវបានគេយកទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ការិយាល័យមេធាវីនៅរដ្ឋញូវអាក (ថ្ងៃទី២៨  ខែវិច្ឆិការ  ឆ្នាំ២០០១)
 • លោកហ្គូលែន ស្នើសុំអនុវត្ត I-360 សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសដែលជាអ្នកបូជាតាមផ្លូវសាសនាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក (ថ្ងៃទី៣០  ខែមេសា  ឆ្នាំ២០០១)

២០០២

 • សភាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ព្យួរសម្រាប់៥ឆ្នាំ ច្បាប់លើកលែងទោស (ថ្ងៃទី២១  ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០០២)
 • USCIS យល់ព្រមសម្រេចនឹង I-360 ចំពោះជាអ្នកបូជាតាមផ្លូវសាសនាពិសេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក  (ថ្ងៃទី៧  ខែសីហា  ឆ្នាំ២០០២)
 • ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាបានដកបណ្តឹងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា លោកYükselបន្ទាប់ពីវីដេអូនៃការបញ្ហាផ្លូវភេទបានលេចឡើង (ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា  ឆ្នាំ២០០២)
 • ហ្គូលែនស្នើសុំសម្រាប់ទិដ្ឋាការអចិន្រ្តៃយ៍ និងការអនុញ្ញាតបំរើការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា  ឆ្នាំ២០០២)

២០០៣

 • ការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការផែនការ Sledgehammer
 • សាលដីកាចុងក្រោយនៃការកាត់ទោសរបស់តុលាការ (ថ្ងៃទី៣  ខែមិនា  ឆ្នាំ២០០៣)
 • សេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយត្រូវបានពន្យាពេល៥ឆ្នាំដោយផ្អែកលើច្បាប់ព្យូរលេខ ៤៦១៦ (ថ្ងៃទី១០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៣)
 • មេធាវី និងសហចារីរបស់លោកហ្គូលែនទំនាស់នៃការពន្យាពេល  ប៉ុន្តែត្រូវបានទីក្រុងអាំងការាបដិសេធលេខ ១ DGM (ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៣)
 • ការបោសសម្អាតរបស់សន្តិសុខដោយអជ្ញាធរតួកគី (មិនមានការកំណត់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ) (ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៣)
 • សម្របសម្រួលបទសម្ភាសន៍ស្ថានភាពយកដោយ USCIS (ថ្ងៃទី១៥ ​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣)
 • ច្បាប់លេខ ៤៩២៨ (មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៣) និងវិសោធនកម្មអត្តន័យនៃអង្គការភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើព្រៃផ្សៃ ច្បាប់លេខ ៣៧១៣ មាត្រា១
 • បញ្ហារបស់ USCIS ឆ្ពោះទៅរកការលើកលែងទោស។ មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៩  ខែតុលា  ឆ្នាំ២០០៤

២០០៤

 • ការលុបចោលតុលាការសន្តិសុខរបស់តួកគី(DGM) សម្រាប់ករណីរបស់លោកហ្គូលែនត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី១១ នៃទោសឧក្រិដ្ឋកម្មជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុងអាំងការា (ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០០៤)
 • ដំណើរការចាប់ផ្តើមកត់សម្គាល់លើឯកសារនៅការិយាល័យ USCIS រដ្ឋ Philadelphia
 • ការស្នើសុំ​ឯកសារធ្វើដំណើរ (ថ្ងៃទី២៧  ខែតុលា  ឆ្នាំ២០០៤)

២០០៥

 • សេចក្តីអះអាងមេធាវីរបស់លោកហ្គូលែនលើការណែនាំថាវីដេអូរបស់លោកហ្គូលែន ដែលបានបញ្ជូនទីកាន់ផ្នែកងារ FBI  និង CIA ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ បានបាត់តែភ្លាមៗនោះត្រូវបានគេរកឃើញវិញ។
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌតួកគីលេខ៧៥៦ មាត្រា៣១៣ បានកែប្រែដោយច្បាប់លេខ៥២៣៧ (ចូលជាធរមាននៅថ្ងទី១  ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០០៥)
 • ផ្នែកងារ អាំងទែប៉ុលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ស្នើសុំត្រួតពិនិត្យជីវៈប្រវត្តិលើទោសឧក្រិដ្ឋរបស់លោកហ្គូលែនពីផ្នែកងារអាំងទែប៉ុលប្រចាំនៅប្រទេសតួកគី (ថ្ងៃទី១០  ខែវិច្ឆិការ  ឆ្នាំ២០០៥)
 • ការឆ្លើយតបរបស់ផ្នែកងារអាំងទែប៉ុលប្រចាំប្រទេសតួកគី ថាលោកហ្គូលែនគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានទោសឧក្រិដ្ឋកម្ម និងសកម្មភាពភេរវកម្មនោះទេ  (ថ្ងៃទី២៥  ខែវិច្ឆិការ  ឆ្នាំ២០០៥
 • ឯកសារបានផ្ទេរទៅកាន់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន ដីស៊ី។

២០០៦

 • មេធាវីរបស់ហ្គូលអិនបានដាក់ញត្តិឡើងវិញនូវសំណុំរឿង (ថ្ងៃទី៧  ខែមិនា  ឆ្នាំ២០០៦)
 • សម្របសម្រួលបទសម្ភាសន៍ស្ថានភាពយកដោយបុគ្គលិក USCIS នៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន ដីស៊ី (ថ្ងៃទី១២  ខែមករា  ឆ្នាំ២០០៦)
 • តុលាការព្រហ្មទណ្ឌជាន់ខ្ពស់ស្នើសុំរបាយការណ៍ពីប៉ូលីសអំពីការចូលរួមរបស់លោកហ្គូលែនក្នុងសកម្មភាពព្រហ្មទណ្ឌរួមទាំងការប្រើអំពើហិង្សាឬកម្លាំងណាមួយ។ របាយការណ៍បង្ហាញថាលោកហ្គូលែនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើហិង្សា ឬ សកម្មភាពបង្ខិតបង្ខំណាមួយឡើយ (ថ្ងៃទី៧  ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៦)
 • USCIS ហាក់ដូចជាមិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រ តែនៅថ្ងៃសៅរ៍មានបទសម្ភាសហ្គូលែន និងអ្នកដទៃ លើការស្វែងរកអ្នកធានាសំអាង។ មន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចទទួលបន្ទុកលើ USCIS បានសំណូមពរដល់មេធាវីរបស់លោកហ្គួលេនលើទូរស័ព្ទ សម្រាប់អ្នកធានាអះអាងលើឯកសារសម្រាប់ការរស់នៅជាអចិន្ត្រៃខ្លាចក្រែងរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាត្តិធ្វើទិដ្ឋការចូលក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកចាកចេញពីប្រទេសនេះ  (ថ្ងៃទី១២  ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០០៦)
 • ទីក្រុងអាំងការាចំណាត់ថ្នាក់លេខ១១ នៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មជាន់ខ្ពស់ បានដោះលែងលោក ហ្គូលែន (ថ្ងៃទី៥  ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)
 • ឯកសារបន្ថែមដែលបានដាក់ជូនការិយាល័យ USCIS Philadelphia (ដូចដែលបានស្នើសុំនៅថ្ងៃទី២១  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០០៦) រួមទាំងព័ត៌មានស្តីពីការសេចក្តីសម្រេចសាលក្រម  (ថ្ងៃទី១៥  ឬ ១៦  ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០០៦)
 • ព្រះរាជអាជ្ញាប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងការកាត់ក្តីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
 • USCIS ចេញឯកសារធ្វើដំណើរសម្រាប់អាណត្តិមុនៗ ប៉ុន្តែមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៦ ហើយមានតែការធ្វើទិដ្ឋាការចូលមួយដងប៉ុណ្ណោះ ដែលលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះខុសពីធម្មតា
 • ការដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការងារដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យលោកហ្គូលែន (ថ្ងៃទី១៤  ខែសីហា  ឆ្នាំ២០០៦)
 • លោកហ្គូលែន ដាក់ពាក្យបណ្តឹងសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដោយខ្លួនឯង (I-140) ដោយមានដំណើរការបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រង (១,០០០ដុល្លារ) និងធានាការវិនិច្ឆ័យក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ (ថ្ងៃទី១១  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦)
 • USCIS ដកហូតការដាក់ពាក្យសុំបុគ្គលអន្ដោប្រវេសន៍ពិសេសជាអ្នកបំរើតាមរយះសាសនា I-360 (ថ្ងៃទី១៤  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦)
 • សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏របស់លោកហ្គូលែន ត្រូវបានបដិសេធនៃ I-360 (ថ្ងៃទី២៩ និង៣០ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០០៦)
 • ស្នើសុំការបើកឡើងវិញនូវការដកហូត I-360 ដោយផ្អែកលើកំហុស USCIS (ថ្ងៃទី១  ខែធ្នូ  ឆ្នាំ ២០០៦)
 • សំណើរបស់មេធាវីស្នើសុំបង្វិលទឹកប្រាក់ចំនួន១០០០ដុល្លារ ដោយសារ USCIS មិនបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ (គ្មានចម្លើយ) (ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០០៦)

២០០៧

 • USCIS បោះបង់ចោលការដកហូត I-360 របស់ហ្គូលីន (ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៧)
 • បេសកជនទៅកាន់ USCIS ផ្តល់ការស្នើសុំអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកហ្គូលែន (ថ្ងៃទី២៥  ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០០៧)
 • ការវាយឆ្មក់ដោយប៉ូលីសដែលនៅទីបំផុតនាំទៅរកការស៊ើបអង្កេតនិងការសាកសួរ Ergenekon (ថ្ងៃទី១២  ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧)
 • USCIS ដកហូតយកឯកសារ I-360 របស់លោកហ្គូលែនវិញ (ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧)
 • USCIS បដិសេធសំណើរ I-140 របស់លោកហ្គូលែន (ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០០៧)

២០០៨

 • គណៈមេធាវីនៃសាលាឧទ្ធរណ៍កំពូលប្រាំបានគាំទ្រជាឯកច្ឆ័ន្ទលើកលែងទោស (ថ្ងៃទី៥ ខែមីនាឆ្នាំ២០០៨)
 • USCIS បដិសេធការអំពាវនាវចំពោះសម្រាប់សំណុំរឿង I-360 (ថ្ងៃទី៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៨)
 • ព្រះរាជអាជ្ញាអំពាវនាវដល់សាលាឧទ្ធរណ៍កំពូលតុលាការ
 • ការវិនិច្ឆ័យដែលបានចេញសម្រាប់លោកលោកហ្គូលែន អាចនឹងប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេច USCIS ចំពោះសំណុំរឿង I-140។ ចៅក្រមបញ្ជាដាក់ញត្តិI-140 របស់ហ្គូលែននៅថ្ងៃទី ១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ (ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០០៨)
 • តុលាការកំពូលនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ពេញអង្គគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឧទ្ធរណ៍ដោយ 17-6នៃការបោះឆ្នោត (ថ្ងៃទី២៤  ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០០៨)
 • ចៅក្រមបង្គាប់ឱ្យធ្វើបទបង្ហាញអំពីបញ្ហា I-360 (ថ្ងៃទី២៦​ ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ២០០៨)
 • USCIS ជាចុងក្រោយបានផ្តល់ទិដ្ឋាការឱ្យស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ I-485 ទៅលោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន (ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨)

២០០៩

 • ភាគីទាំងអស់ស័្មគ្រចិត្តច្រានចោលសំណុំរឿងខាងលើទាំងអស់ (ថ្ងៃទី២៥  ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០០៩)

ដកស្រង់ពី “ ការតស៊ូជាមួយនឹងសេរីភាព  សាសនា និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសតួកគី” និពន្ធដោយលោក James C. Harrington នៃសកលវិទ្យាល័យអាមេរិក (ចុងខែឧសភា  ឆ្នាំ២០០១)។

https://fgulen.com/en/fethullah-gulens-legal-cases

Pin It
 • បានបង្កើតនៅលើ
រក្សាសិទ្ធិ © 2024 គេហទំព័រលោក ហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន ។ រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង ។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ fgulen.com នេះជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកហ្វាត់ហុលឡោះ ហ្គូលែន។