Valorile morale

Morala este setul de principii nobile care derivă din înalta spiritualitate şi guvernează comportamentul uman. De aceea, oamenii care nesocotesc spiritualitatea, fiind astfel goi de valori spirituale, nu pot avea un comportament în bună concordanţă cu aceste principii.

Niciodată să nu minţi pe nimeni, chiar dacă alţii te mint. Cinstea şi corectitudinea sunt două dintre cele mai înalte virtuţi. Chiar dacă pierzi în căutarea lor, ceea ce deseori se întâmplă, fii întotdeauna cinstit şi corect.

Morala era altădată privită ca un set de virtuţi. În schimb, în ziua de azi este văzută ca un set de reguli de comportament social. Măcar de s-ar călăuzi oamenii după aceste reguli, fie şi în absenţa virtuţilor!

Odinioară, oamenii spuneau: „Principiile bunei purtări nu mai sunt puse în practică, nu le mai regăsim decât în cărţi”. Astăzi spun: „Principiile bunei putări sunt depăşite, numai urmele lor se mai regăsesc în vechile cărţi”. Şi totuşi, aceste principii merită sacrificiul multor lucruri noi, pe care unii oameni chiar le consideră depăşite.

Poţi fi un om învăţat fără a fi o fiinţă umană adevărată. Oamenii se eliberează de povara cunoştinţelor inutile şi ating măreţia în măsura în care se pun în slujba omenirii şi le oferă semenilor lor un exemplu de virtuţi şi de valori morale înalte. Altfel, nimic nu-i deosebeşte de alţi oameni, care şi-au irosit viaţa. Chiar dacă le lipseşte învăţătura şi par făuriţi dintr-un metal nepreţios, oamenii cu virtuţi şi valori înalte se dovedesc uneori la fel de valoroşi cum e aurul.

A te preocupa de interesele altora mai mult decât de propriile tale interese este un semn de înaltă spiritualitate şi generozitate. Cei care fac binele fără a aştepta nimic în schimb vor ajunge într-o zi să se plece în faţa lui Dumnezeu cu uimire şi încântare, când, pe neaşteptate, li se vor înfăţişa toate roadele naturii lor generoase şi ale binelui pe care l-au făcut.

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2021 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.