• Anasayfa
  • Prizma - Fethullah Gülen Web Sitesi

1970'li yıllardan itibaren farklı zaman ve mekanlarda bir çok soruya muhatap kalan müellifin o soruları nasıl kucaklayıcı bir bütüncül yaklaşımla cevaplandırdığına tanık olacaksınız Çizgimizi Hecelerken isimli kitapta. Hz. Âdem yaratıldığı anda onu harekete geçiren ilahi nefesin nasıl vuku bulduğundan farklı dillerin, renklerin ve ırkların meydana geliş şekline; 'İslâm sosyalizmi' tabirinden insanlık tarihi boyunca ihtilâlleri meydana getiren içtimaî hastalıklara; mezheplerin doğuşu ve çok oluşunun hikmetlerinden kabir hayatında verilecek hesabın keyfiyetine kadar çok çeşitli ve farklı konular, bu eserde Kur'ân ve Sünnet perspektifinden ele alınmaktadır.

Perspektif, Düşünce Boyutu ve Din Ekseni Etrafında isimli üç ana başlıkta ele alınan 57 farklı ve ilgi çekici konunun yeterli, sade ve derinlikli bir biçimde ele alındığı 'Çizgimizi Hecelerken' dünü, bugünü ve yarınları sağlam ve zengin bir düşünce ikliminde yaşamak, günümüzün doğurduğu sorulara cevap bulmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat.

Birkaç asırdan beri tamamen üslûbunu yitirmiş şu dünyada herkes bir şeyin peşinde; biz de kendi ruhumuzu arıyoruz. Bu aramayı devam ettirebilirsek, kendimiz olarak dirileceğimiz günlerin çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.. Bir dönemde, sımsıcak dünyasını terk ederek çok garip arayışlara giren son birkaç nesil, kâh gidip maddeye ve makinaya sığındı.. kâh değişik fantezilere tav oldu.. kâh kendini en çılgınca hezeyanlara saldı ve ömrünü cinnetler içinde geçirdi.. Ancak şimdilerde o, az dahi olsa, boşlukta bulunduğunun farkına vararak alternatif düşüncelere kapı aralamaya, imandan söz edip, geçmişe değerler atfetmeye başladı.. Evet, milletimize vaad edilen İlâhî günlerin, bin bir şafak emaresiyle renk renk tüllendiği şu durgun görünümlü aktif zaman aralığında, geleceği omuzunda bayraklaştıracak aydınlık nesillerin ruh ve mânâ hamurunu, kendi teknemizde, kendi üslûbumuzla yoğurmalıyız ki; milletimiz, geçmişten gelen düşünce zenginliği ve tarih şuuruyla, dipdiri olarak yeni oluşumlara taşınabilsin. Evet, gözlerimizi kapayıp Hakk'a kulluk heyecanı içinde, dünyanın dört bir yanına saçacağımız tohumlar, O'nun inayetiyle bir gün mutlaka hayata yürüyecek; hatta çürüyüp gittiğini zannettiklerimiz bile, mevsimi gelince yediveren, yetmiş veren başaklar gibi salınıp kendi kaderlerinin bestelerini mırıldanacaklardır.

Zamanın Altın Dilimi, tarih yapmaktan yazmaya fırsat bulamamış destan bir milletin ışıldayan gölgesini yere düşmekten koruyan ve onu sözün sinesinde aklayan billur bir kap.

Zamanın Altın Dilimi; 'yeni insan'ın yetişmesine yönelik düstur veya prensiplerin işlendiği; evimiz, köyümüz, şehirlerimiz ve milletimizle öze dönüp kendimize nispet edebilmemizin yollarının gösterildiği ve beklenen neslin cedleriyle yüz yüze getirildiği, inancın sihirli iklimine kurulmuş olan mektep veya okulun tasviri veya kendisi.

Zihin Harmanı, vahyin ışıktan tayfları altında, kalb-akıl beraberliğinin vaad ettiği ufukta tefekkür cehdiyle ortaya konmuş, düşünce ızdırabıyla yoğrulmuş, gönlün engin vâridâtıyla zenginleştirilmiş bir fikir sofrasına, bir zihin harmanına sizi davet etmektedir. Öyle inanıyoruz ki, onun verimli ve bereketli ikliminde seyahat edenler düşünce ve his dünyalarına demet demet, buket buket ışık hüzmeleri taşıyacaklardır.

Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.