Bahar Neşidesi

“Bahar Neşîdesi” isimli bu eser, bahar istikametinde bir çağrıdır, bir ümit meşalesidir bahar bekleyen bütün gözlere-gönüllere. Bir duadır, bir yakarıştır ölmüş arzı birkaç hafta içinde baştan sona dirilten, yemyeşil hâle getiren Kudret-i Sonsuz Yüce Yaradana!

Takdim Yerine

Takdim Yerine

Hazan kış güftesiyle gelir, bestesi bahar, Karın-buzun bağrında mayalanır çemenzar!Mevsim gelince bir bakarsın nevbahâr olur; “Gül açar, bülbül ö...
Soru-Cevaplar Üzerine

Soru-Cevaplar Üzerine

Topluma karşı mükellef olduğumuz vazifeleri yerine getirme adına daha faydalı olacağı kanaatiyle yüz yüze soru-cevap faslını başlatmış bulunuyoruz....
Allah’ın Gönderdiği Din Tektir

Allah’ın Gönderdiği Din Tektir

Soru: Allahu Teâlâ niçin bütün insanları tek bir din etrafında toplamadı da insanlar çeşitli dinleri benimsediler? Cevap: Her şeyden önce bütün mü...
İnançta Mitleşme ve Yunan Mitolojisi

İnançta Mitleşme ve Yunan Mitolojisi

Soru: İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Âdem’den itibaren tek Allah inancı telkin ve tebliğ edildiği halde şirkin bu kadar yaygın bi...
Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın

Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın

Soru: Bediüzzaman Hazretleri, Mesnevî-i Nûriye’de, “Arş; Allah’ın, Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın isimlerinin halîtasıdır” diyor. Bu isimlerin ihtiva ...
Fenâ’dan Bekâ’ya Geçiş veya İki Tecelli

Fenâ’dan Bekâ’ya Geçiş veya İki Tecelli

Soru: Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Ey nâdan nefsim! Bil ki: Çendan dünya ve mevcûdât fânidir. Fakat her fâni şeyde, bâkiye îsal eden iki yol bulabi...
Peygamber Kıssalarındaki Hikmetler

Peygamber Kıssalarındaki Hikmetler

Soru: Kur’an-ı Kerim’de, peygamberlerin kıssalarından bahsedilmesinin hikmetleri nelerdir? Cevap: Kur’an-ı Kerim’de, Hazreti Âdem’den (aleyhisselâ...
Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennem

Soru: Âyet ve hadislerde Cennet ve Cehennem hangi yönleriyle nazara verilmektedir? Cevap: Günümüze kadar pek çok âlim, Kur’an esasları çerçevesind...
Çocukken Ölenlerin Durumu

Çocukken Ölenlerin Durumu

Soru: Müslüman olmayan bir aileden dünyaya gelen ve rüşde ermeden vefat eden çocukların ahiretteki durumları ne olacaktır? Cevap: Allah Resûlü (sa...
Çeşitli Yönleriyle Bid’at

Çeşitli Yönleriyle Bid’at

Soru: Bid’at ne demektir? Bid’atın iyisi kötüsü olur mu?  Cevap: Bid’at, lügat itibariyle yeni icat, inşa ve ihdas edilen şey, yenilik mânâlarına ...
Gaybı Bilmek

Gaybı Bilmek

Soru: Bir kısım büyük zatlar, hicrî 1400 yılının, İslâm âlemi için mühim hâdiselere gebe olduğunu, 1500 yılına ulaşılmayacağını, bunun için Müslüma...
Âhir Zaman Eşhâsı

Âhir Zaman Eşhâsı

Soru: Âhirzamanda gelecekleri bildirilen Hazreti Mehdi ve Hazreti Mesih kendilerini ilân edecekler midir? Yine  âhirzamanda ortaya çıkacağı söylene...
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.