İstikamet Çizgisi

Bir asra yaklaşan çilekeş bir ömrün karihasından çıkan kitap farklı tarihlerde yapılan sohbetlerin derlemesinden oluşsa da aslında birkaç temel konu üzerinde duruyor: Allah’a kulluk, tahkiki iman, İslam’ın doğru anlaşılması ve yaşanması, mü’minin sahip olması gereken nitelikler, mefkûre muhacirlerinin yürüdüğü yolun özellikleri.

İslam’ın temel kavramları olan iman, istikamet ve adalet düşüncesi üzerine örgülenen “İstikamet Çizgisi”, güçlü irade isteyen dört amelin açıklamasıyla sona eriyor: öfke anında affetmek, darlık zamanında cömertlik, günahla baş başa kaldığında iffetli olmak ve zor zamanda hakkı söylemek.

Hz. Ebû Bekir'e Talim Edilen Dua

Hz. Ebû Bekir'e Talim Edilen Dua

Soru: Hz. Ebû Bekir’in namazlarda okuyacağı bir dua talebi üzerine Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona, اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ...
Islah Kahramanları ve Boşlukta Neş’et Etmiş Nesiller

Islah Kahramanları ve Boşlukta Neş’et Etmiş Nesiller

Maalesef birkaç asırdır Allah’a iman insanlara unutturulmuş, Peygamber sevgisi zihinlerden sökülüp atılmış, kulluk şuuru silinip gitmiş, hudû ve hu...
İffet Âbidesi: Yusuf Aleyhisselâm

İffet Âbidesi: Yusuf Aleyhisselâm

Soru: Günah karşısında, “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir.” (Yusuf Sûresi, 12/33) diyen Hazreti Yusuf’un bu t...
Örnek Bir Mürşid: Şuayb Aleyhisselâm

Örnek Bir Mürşid: Şuayb Aleyhisselâm

Soru: Hz. Şuayb’ın, kavmine hitaben söylediği, “Ey kavmim, şimdi eğer ben Rabbim’den gelmiş delillere dayanıyorsam; O da nezdinden bana güzel bir r...
Hillet Mesleğinin Esasları

Hillet Mesleğinin Esasları

Soru: Bediüzzaman Hazretleri, “Mesleğimiz ‘Haliliye’ olduğu için meşrebimiz ‘hıllet’tir.” buyuruyor. (Lemalar, s. 162) Mesleğimizin, Halilullah (Al...
Tarihte ve Günümüzde Mütekebbirler

Tarihte ve Günümüzde Mütekebbirler

Soru: Kur’ân’da anlatılan bazı kavimlerin, kendilerine gönderilen peygamberlere her türlü eza ve cefayı reva görmelerinin önemli sebeplerinden biri...
Zor Zamanlarda Hizmet

Zor Zamanlarda Hizmet

Soru: Şartların ağırlaşması, baskı ve zulümlerin artması bazı kimselerde ümitsizlik hâsıl edebiliyor? Bu tür durumlarda müstakim çizginin korunabil...
Güzel Ahlâk Adına Bazı Ölçüler

Güzel Ahlâk Adına Bazı Ölçüler

Soru: Hadis-i şeriflerde bir taraftan mü’minin ayıplanmaması, hakir görülmemesi ve kusurlarının örtülmesi emredilirken diğer yandan da zulüm ve köt...
Dünya ve Ukbanın Sultanı

Dünya ve Ukbanın Sultanı

Soru: Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) siyerde beyan edilen beşerî yönleri mütalaa edilirken veya O’na ait bir kısım ahval ve e...
İslam’ın Esası İstikamettir

İslam’ın Esası İstikamettir

Soru: Resûl-i Ekrem’in (s.a.s) “Beni, Hûd ve benzerleri ihtiyarlattı.” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, 17/286) sözünü nasıl anlamalıyız? Cevap: Bey...
İfk Hâdisesinin Verdiği Bazı Mesajlar

İfk Hâdisesinin Verdiği Bazı Mesajlar

Soru: İfk hâdisesiyle ilgili olarak Nûr sûresinde yer alan, “Nasıl oldu da onu işitir işitmez, ‘Böylesi iftiraları ağzımıza alamayız, böyle şeyler ...
Sıdk (Doğruluk)

Sıdk (Doğruluk)

Soru: Bediüzzaman’a “ Her şeyden evvel bize lazım olan nedir?” diye sorulduğunda “sıdk (doğruluk)” cevabını veriyor. Bunun sebebi olarak da küfrün ...
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.