Bedende ruh çıktıktan sonraki hayatiyet

Bedende ruh çıktıktan sonraki hayatiyet

Soru: Amerika’da insanın öldükten sonra kulaklarının yetmiş iki saat duyduğunu ispatlamışlar. Böyle bir şey olabilir mi?

İnsan, belli parçacıklardan mürekkep, âdeta büyük bir hücre mahiyetinde çeşitli elementlerin meydana getirdiği bir varlıktır. Hücreler, devletler gibi çalışır ve birbirleriyle anlaşarak büyük bir organize teşkil ederler. Bu büyük organize üzerinde hükmeden ve meseleleri dikte eden ruhtur. Allahu a’lem, ruhun bedenden ayrılması durumunda bazı hücreler muvakkaten de olsa hayvanî hayatiyetlerini sürdürmektedirler.

Binaenaleyh bir insan öldükten sonra beyin hücreleri belli bir zaman değişmiyor ve ölmüyorsa bu müddet zarfında ondan, onun diline mahsus şekilde bazı sinyal, haber ve mesajlar alınabilir. Senelerden beri bu mevzuda, hususiyle cinayetleri tespit amacıyla, ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar muhtemelen şimdi semeresini vermeye başladı. Bu itibarla, insan ölür ölmez hususiyle beyindeki hücrelere müdahale edilebilirse, o hücrelerin diline has, onların şifresini çözebilecek aletler ve elektronik vasıtalarla bazı bilgilere ulaşılabilir.

Her şeyi olduğu gibi bilen yalnız Allah’tır (celle celâluhu).

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.