Hac Vaazı-3 (3 Kasım 1978)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 3 Kasım 1978 tarihinde İzmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği “Hac” konulu vaazı dinleyeceksiniz...

Vaaz

 • Hac ibâdetinin Müslümanların kollektif vicdan halinde Allah'a gerçek kul olma gayesiyle O'nu müşahede etme ve hem dil hem de fikirle O'nun emrine boyun eğmeyi ifade ettiği,
 • 'Bir kimseye hac farz olur da bu farzı edâ etmezse, hangi din mensubu olarak ölürse ölsün.' hadisinin izahı,
 • 'Hacda söylenen her kudsî kelime mâneviyâtımıza konmuş bir taştır.' hakikatinin izâhı,
 • Haccın Allah'ın (cc) hoşnutluğunu hedefleme, dünya ve içindekilerden sıyrılma, aklı sınırlayıp sadece Rabbin emirlerine kulak verme demek olduğu,
 • Haccın insan ömründe bir defa farz olması, onu sâir ibâdetler arasında nasıl ayrıcalıklı bir konuma getirdiği,
 • Hac, zaman ve mekan olarak âlem-i İslâm'ın meselelerini müzâkere ettikleri yer olduğu,
 • Hac yapmayı teşvik eden âyet-i kerîmeler,
 • 'Hac ibâdeti için yola koyulan kimse ile, Allah yolunda cihad eden kimsenin aynı olduğu'nu anlatan hadis-i şerifin izahı,
 • Hac ibâdetinin insan vicdanında ilâhî tecelliler hâsıl etmesi,
 • Amr ibnü'l-Âs ile Hâlid bin Velîd'in (ra) Müslüman olmaları ve Allah Resûlü'nün onların zihinlerindeki tereddütleri gidermesi,
 • Hac ibâdeti öncesinde manevi olarak ne tür ön hazırlıkların gerektiği,
 • Hac ibâdetini yapacak kimsenin borçlarını ödeyip helal para ile hacca gitmesi gerektiği,
 • Hz.Hasan'ın (ra) hacla ilgili hassâsiyeti,
 • Kâbe-i Muazzama'nın namaz kılma havası içinde tavaf edilmesi, günahlardan arınmak için Arafat'a koşulması, Müzdelife ve şeytan taşlamanın ciddi bir şuur içinde yapılmasının gerekliliği,
 • Hz.Peygamber (sav)'in kabrini ziyarette takınılması gerekli edeb, konuyu anlatan beyitler, gibi konular anlatılmaktadır.

Hutbe

 • Hac farîzası dersinin muallimi Allah Resûlü (sav) olduğu,
 • Peygamber Efendimiz'in (sav) kabrini ziyaretin, kadirşinaslığın bir ifadesi oluşu ve bunu teşvik eden hadîs-i şerifler,
 • Hac yolunun aşk ve şevk yolu oluşu, gibi konuları bulacaksınız.
Pin It

Hac

 • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2021 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.