Zekât Vaazı-2 (1 Aralık 1978)

Zekât Vaazı-2 (1 Aralık 1978)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1 Aralık 1978 tarihinde İzmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği “Fert açısından zekâtın önemi” konulu vaazı dinleyeceksiniz...

Vaaz

 • Semâhet hissinin (cömertlik duygusu) ifade ettiği mânâlar
 • Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) ifadeleri içinde insanı dünyada mutlu eden dört husus ve insanı bedbaht kılacak dört unsur
 • İslâm’ın kurmuş olduğu dünya ve ahiret dengesinin âyetlerle izahı
 • Semâhet hissinin fert üzerindeki tesirleri
 • Semâhet hissi ferde çalışma gücü kazandırır.
 • Zekât sayesinde fakir itibar kazanır.
 • Semâhet hissinin cemiyet üzerindeki müspet tesirleri
 • Zekât, her türlü huzursuzluğu ve anarşiyi giderir.
 • Zekât, hem alanı hem de vereni yüksek bir tevhid anlayışına ulaştırır.
 • Aristokrat sınıfın sorumsuzca israflarını engeller, fakirlerin de servet düşmanlığını önler.
 • “Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).” (Tevbe sûresi, 9/60) âyetine göre zekâtın verileceği sekiz sınıf
 • Sosyal hayatta her an zuhur etme durumunda olan bir kısım içtimaî hastalıklara karşı semâhet hissinin bu hastalıkları giderici, tedavi edici hüviyette olduğu
 • Hz. Ömer (r.a.) zamanında “müellefe-i kulûb”a (kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlar) zekât verilmesinin kaldırılması Müellefe-i kulûb günümüzde nasıl anlaşılmalı ve nasıl değerlendirilmelidir?
 • Zekât toplamakla görevli memura (âmil) zekât verilmesinin hikmetleri
 • Âyette zikredilen “Allah yolunda sarf etmek” (fî sebilillah) (Tevbe sûresi, 9/60) kaydının çok geniş şekilde anlaşılması gerektiği, bu hükmün günümüzde pek çok uygulama alanının bulunduğu

Hutbe

 • Allah’ın (c.c.) hiçbir millete ayrı muamelede bulunmadığı, herkese kendi çalışması nispetinde inayet elini uzattığı, milletlerin gayretlerine göre onları aziz ve payidar kıldığı
 • Tebük Seferi hazırlığı ve Ceyşü’l-Usre’nin hazırlanması esnasında sahabenin (r.anhüm) gösterdiği dillere destan cömertlik, onların cömertliklerini Efendimiz’in (s.a.s.) takdir etmeleri
 • Mâkûs kaderimizin değişmesinin elimizdeki bütün imkânların geleceğin büyüklerini yetiştirme istikametinde kullanılmasına bağlı olduğu
Pin It
 • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2020 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.