Zekât Vaazı-3 (8 Aralık 1978)

Zekât Vaazı-3 (8 Aralık 1978)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 8 Aralık 1978 tarihinde İzmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği “Cömertlik duygusunun toplumda geliştirilmesi” konulu vaazı dinleyeceksiniz...

Vaaz

 • Cömert insanın fasık dahi olsa cennete gireceği (Hadis)
 • Semâhet hissinin (cömertlik duygusu) toplumda geliştirilmesi, sine-i millette çağlar hale getirilmesinin önemi
 • İdeal bir nesilden ideal bir örnekle semâhet hissinin hakiki mânâsı: Sahabeden Ebû Akil (r.a.), Medine’nin pazarlarından cüz’î miktarda kazanç temin etmesine rağmen kazandığının yarısını Peygamber Efendimiz’e (s.a.s.) getirip verir, Yemame Savaşı’nda da yaralı bir halde ölmesi beklendiği anda tekrar kalkıp canını seve seve feda eder.
 • İslâm’ın, kalplerin telif edilmesi (kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlar) meselesini âyette zikredilen sekiz sınıftan sadece bir sınıfa hasretmemesinin hikmetleri
 • Hz. Ömer’in (r.a.) dilenen Yahudi’ye hazineden maaş bağlaması
 • Esirlerin hürriyete kavuşturulmasında zekâtın önemi ve günümüzde maddenin, makamın ve şehvetin esiri haline gelmiş kimselerin de zekât sayesinde gerçek hürriyetlerine kavuşturulacağı
 • Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) ifadeleri içinde Cenab-ı Hakk’ın (c.c.), rahmetiyle kuşatacağı ve Cennetine koyacağı dört sınıf...
 • İslâm’ın “Veren el alan elden hayırlıdır.” demek suretiyle semâhet hissinin fakirler tarafından su-i istimal edilmesini engellediği, “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm sûresi, 53/39) demek suretiyle de hem zengini hem fakiri çalışmaya teşvik ettiği
 • İslâm’ın bir bütün olduğu, iktisadî yapısının ancak iman kaideleri üzerine oturduğu zaman kendisinden beklenen faydayı göstereceği
 • Sahabenin (r.anhüm) cömertlik ve dilencilikten anladığı mânâ ve bütün servetini Allah yolunda sarf etmek isteyenlere Efendimiz’in (s.a.s.) cevabı
 • Hz. Ömer’in (r.a.) Hz. Zeynep bintü Cahş’a (r.anhâ) ganimet mallarının taksimi sırasında hediye göndermesi ve Hz. Zeynep’in, bu hediye karşısındaki üzüntüsü ve duası
 • Devletsizlik yeryüzünde en büyük felakettir. Allah (c.c.), bir milleti kahretmek isteyince kötü dahi olsa başlarındaki idarecileri alır ve onları anarşiye mahkûm eder.
 • Halk arasında da Hak katında da insanın güven içinde olmasının ifadesidir zekât

Hutbe

 • “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak verip her başağında yüz tane bulunan bir tanenin haline benzer.” (Bakara sûresi, 2/261) âyetinin nazil olması üzerine Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) ümmeti için daha fazlasını istemesi ve Cenab-ı Hakk’ın (c.c.), “Hak yolunda dişini sıkan kimseler”e (Zümer sûresi, 39/10) takdirler üstü muamelede bulunacağını bildirmesi
 • “Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe (birr) eremezsiniz.” (Âl-i İmrân sûresi, 3/92) âyetinin nazil olması üzerine Sahabenin (r.anhüm) en sevdikleri mallarını bakileştirmek için yarışmaları Bu konuda Ebû Talhâ’nın (r.a.) Beyruha’daki bahçesini vakfetmesi, İbn Ömer’in (r.a.) çok sevdiği köleleri hürriyetlerine kavuşturması
Pin It
 • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2020 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.