Fatiha Üzerine Mülâhazalar

Kur'ân'a Fâtiha ile başlanır. Namaza Fâtiha ile girilir. Her hayırlı iş bu pırlanta anahtarla açılır ve açılan kapılar arkasındaki karanlıklar da bu ışık kaynağı ile aydınlanır. Bu itibarla ona her şeyin başı ve esası ma'nâsında "Fâtiha" denilir. Maddî-mânevî, ferdî-içtimâî pek çok dertlere derman olması itibariyle ona "Şâfiye", insanlığın bütün problem ve sıkıntılarına yeterli bir reçete olması cihetiyle "Kâfiye", bütün kitapların fihristi ve Kur'ânî hakikatlerin ezelî bir hülâsası olması yönüyle de "Ümmü'l-Kitâb" denmiştir. Fâtiha, Kur'ân-ı Kerîm'in, dolayısıyla bütün semâvî kitapların ana gayesini, temel esaslarını ihtivâ eden, mübârek bir sûredir.

Başlık Yazar
Mukaddime Fethullah Gülen
Giriş Fethullah Gülen
Sonsuz Mûsîki Fethullah Gülen
Kur'ân'ın Kaynağı Fethullah Gülen
Kur'ân'ın İhtiva Ettiği Mânâlar İtibariyle Tarifi Fethullah Gülen
Kur'ân Kâinat Kitabının Tefsiridir Fethullah Gülen
Kur'ân Kâinatın Bir Tercüme-i Ezelîyesidir Fethullah Gülen
Bulut ve Yağmur-Rüzgâr ve Aşılama Fethullah Gülen
Kur'ân'ın Mu'cizevî Yanları Fethullah Gülen
Kur'ân Kelimesi Fethullah Gülen
Eûzü... İle Alâkalı Mülâhazalar Fethullah Gülen
Fıkhî Hükümler Fethullah Gülen
Besmele Fethullah Gülen
Rahmân ve Rahîm Fethullah Gülen
Sûre ve Âyetler Arasındaki Münasebetler Fethullah Gülen
Kitabın Özeti Fethullah Gülen