Kronologjia e jetës

1941
1946
1949
1951
1959
10.11.1961
1964
31.07.1965
11.03.1966
18.02.1968
1969
1971
29.06.1974
20.09.1974
1975
28.09.1976
1977
26.08.1977
09.09.1977
1979
1980
12.09.1980
25.11.1980
1981
1985
1986
1986
1988
05.09.1992
28.06.1993
29.06.1994
30.11.1994
11.02.1995
20.03.1995
09.06.1995
15.06.1995
02.08.1995
14.09.1995
19.09.1995
19.10.1995
04.01.1995
04.04.1996
18.04.1996
30.09.1996
15.10.1996
03.11.1996
08.11.1996
27.01.1997
23.02.1997
11.06.1997
10.08.1997
19.09.1997
30.09.1997
21.11.1997
1997
25.12.1997
13.01.1998
23.01.1998
03.02.1998
19.02.1998
25.02.1998
27.02.1998
09.03.1998
06.05.1998
18.05.1998
01.12.1999
21.3.1999
26.4.2001
12.09.2001
31.03.2002
02.04.2002
16.11.2003
13.12.2003
21.12.2003
21.01.2004
22.01.2004
29.03.2004
19.04.2004
13.04.2004
Pin It
  • Publikuar më .
© 2024 Faqja e internetit të Fethullah Gylenit . Të gjitha të drejtat të rezervuara, Faqja zyrtare në gjuhen shqipe e mendimtarit Fethullah Gylen.
fgulen.com, është faqja zyrtare e mendimtarit Fethullah Gylen.