426-cı nəğmə: “Şəxsi ibadətləri yanaşma tərzi və aqibət qorxusu”

426-cı nəğmə: “Şəxsi ibadətləri yanaşma tərzi və aqibət qorxusu”

  • Əbdülqadir Geylani həzrətləri kimi bəzi böyük şəxsiyyətlərin dünyaya bir sıra fəzilətlərlə gəlməsinin hikməti nədir?
  • Möminlər iman və əməldə kamilləşməyə çalışmalıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən kamil bir mömin başqa insanların hərəkət və davranışlarına necə yanaşmalıdır?
  • Həqiqi mömin ibadətə məftun olmalı, nə qədər ibadət etsə, nə qədər mərifətə yiyələnsə də bundan kifayətlənməməli, hər gecə yüz rükət namaz qılsa da “əsl müsəlmanlıq hara, mən hara” düşünməlidir. Bu məziyyətləri necə qazanmaq olar?
  • Hədisi-şəriflərdə namazdakı insanların bəzi hərəkətləri heyvan hərəkətlərinə bənzədilir. Bunun hikməti nədir?
  • Şeytanın nifrət etdiyi insan kimdir?
  • Şeytan kimə və hansı yollarla yaxınlaşır?
  • Şeytanın ölüm əsnasındakı hiylələri nələrdir?
  • “Aqibətindən qorxmayanın aqibətindən qorxarlar” nə deməkdir?
  • Haqq dostu Əsvəd ibn Yezid ən-Nəxai ölüm ayağında niyə hönkür-hönkür ağlayırdı?
Pin It
  • tarixində yaradılmışdır.
Copyright © 2023 Fəthullah Gülən Veb Saytı. Bütün hüquqları qorunur.
fgulen.com tanınmış türk alim və mütəfəkkiri Fəthullah Gülənin rəsmi saytıdır. Bu ünvan fgulen.com saytına məxsusdur.