Quran və Elm Konfransı

Quran və Elm-1

 • Qurani-Kərimin hədəfi: Səadəti-Dareyn.
 • Quranda elmlərin yeri.
 • Doktor Hankenin görüşləri.
 • Nurəddin Zənginin Qurani-Kərim təfsirlərindən Qüdsün fəthinə dair işarələr çıxarması.
 • Əsri-Səadətdə ədib və şairlərin Quranın bəlağəti qarşısında durumları.
 • "Fussilət" surəsi 53-cü ayə və bu ayənin möcüzəvi yönü.
 • "Nəhl" surəsi 66-cı ayə və bu ayənin möcüzəvi yönü.
 • "Ənam" surəsi 125-ci ayədən maraqlı təsbitlər.
 • Qərbin böyük alimlərinin Quran və Peyğəmbər (s.ə.s.) haqqında təqdiredici etiraflardan bir dəstə.
 • "Zariyat" surəsi 49-cu ayə və "Yasin" surəsi 36-cı ayə və fizika elmi.
 • Quranın dramı: Quranın İncil yerinə dara çəkilişi.
 • "Hicr" surəsi 22-ci ayə və meteorologiya elminin maraqlı təsbitləri.
 • Quran elmlərin çatdığı səviyyənin fövqündə əsrlər əvvəl öz bayrağını dalğalandırmışdır.
 • İbni Cərir və Bəydavinin elmi təsbitləri.
 • "Ənbiya" surəsi 30-cu ayə və kainatın yaradılışı.

Quran və Elm-2

 • Ən məşhur ədiblər belə Quranın böyüklüyü qarşısında necə baş əydilər?
 • "Mömin" surəsi 12-ci ayə; Həcc surəsi 5-ci ayə və insanın təşəkkülü.
 • "İnsan bilmədiyinin düşmənidir" həqiqəti ilə Qurana qarşı düşmənçiliyin izahı.
 • İnsanlar peyğəmbər möcüzələrindən nümunə götürməlidirlər; Hz. Süleymanın həm səhər, həm də axşam bir aylıq məsafə qət etməsinin bizə xatırlatdıqları.
 • Hz. Musanın əsası, su və neft arasındakı əlaqə?
 • Dinlər insanlara təzyiq göstərmiş. İnanmağa məcbur etmiş. Buna görə də elmi inkişaf olmamışdır. Hər kəs inanma məcburiyyətində olduğunu bilərək, inanmış. Din tərk ediləndən sonra elmin hakimiyyəti başlamış. Və din elmin hökmü altına girmiş. İbtidai formasiyada din insanlara hökm etmişdir. Əsrimiz isə elm əsridir. Bu əsrdə dinlər hakim ola bilməz deyilir, buna nə deyirsiniz?
 • Təkamül və cinslər arasındakı əlaqə nədir?
 • Doğuma nəzarət caizdirmi?
 • Karl Marksın Əfəndimiz haqqındakı fikirləri?
 • Əfəndimiz (s.ə.s.) 14 əsr əvvəl dövrümüzü Allahın izni ilə görmüşdür.
Pin It
 • tarixində yaradılmışdır.
Copyright © 2021 Fəthullah Gülən Veb Saytı. Bütün hüquqları qorunur.
fgulen.com tanınmış türk alim və mütəfəkkiri Fəthullah Gülənin rəsmi saytıdır. Bu ünvan fgulen.com saytına məxsusdur.