Ватиканът и историческото послание

Ваше Светейшество,

Приемете най-сърдечните поздрави на народа, населяващ земята, известна като прародина и на трите големи религии, който пълноценно осъзнава святата ни мисия по пътя към превръщането на света в по-добро място за живеене. Изразяваме най-дълбоки и сърдечни благодарности към Ваше Светейшество затова, че ни удостоихте с високата чест да се срещнем с Вас, отделяйки ни време в натовареното си ежедневие.

Намираме се тук като част от мисията на Папския съвет за диалог между религиите, започната от негово светейшество папа Павел VІ, която продължава и днес. Изразяваме желание да станем свидетели на осъществяването на тази мисия. Със смирение и с известна смелост дойдохме при Вас, за да предложим скромната си помощ по пътя към реализирането на това благородно дело. Ислямът се е превърнал в грешно тълкувана религия и мюсюлманите са тези, които трябва да бъдат упреквани за това. Навременното усилие, положено в подходящ момент, може да допринесе за значително намаляване на това грешно разбиране. Ислямският свят ще подкрепи възможността за диалог, който да отхвърли погрешното тълкуване на исляма векове наред.

В различни периоди човечеството е отричало ту религията в името на науката, ту науката в името на религията, с аргумента, че двете материи си противоречат. Пълното знание е известно само на Всевишния и религията е низпослана от Него. В такъв случай нима е възможно религията и науката да си противоречат? Общите ни усилия, насочени към укрепване на взаимното разбирателство и толерантността между хората, както и към диалога между религиите, биха довели до съществени резултати.

Досега в нашата страна винаги бяхме в диалог с лидерите на различните християнски течения. Най-смирено искаме да споделим, че тези скромни усилия не останаха без резултат. Сплотявайки се, ние може да се изправим като вълноломи или бариери, ако щете, срещу сгрешилите пътя си и съмняващите се, които желаят да станат свидетели на тъй наречения сблъсък между цивилизациите.

През миналата година организирахме конференция, свързана с мира и диалога между цивилизациите, на която участваха световноизвестни учени. Вдъхновени от успеха на това начинание, изразяваме желанието си да продължим осъществяването на подобни прояви. Намираме се в процес на подготовка на конференция, насочена към заздравяване на връзките между последователите на трите големи религии днес, в името на диалога между тях, на която се надяваме да участва и представител на Ватикана.

Не твърдим, че изразяваме нови идеи. Уповавайки се отново на Вашето великодушие, изразяваме желанието си да отправим няколко предложения, които бихме искали да поемем, за да служим по-отблизо на целите на тази мисия. По повод предстоящите чествания, свързани с навлизането на християнството в третото хилядолетие, искаме да предложим да бъдат организирани редица прояви, които да включват съвместни посещения на светите земи в Близкия изток като Антакия, Тарсус, Ефес и Ерусалим. Смятаме това за повод да подновим поканата на президента ни г-н Демирел към Ваше светейшество за посещение в нашата страна и свещените земи, за които вече стана дума. Народът на Анадола чака с нетърпение да Ви покаже своето гостоприемство и да Ви поздрави най-сърдечно. С помощта на палестинските лидери е възможно да си издействаме покана да посетим заедно Ерусалим. Подобно посещение може да се превърне в огромна стъпка към усилията, свързани с обявяването на този благословен град за международна територия, която християни, юдеи и мюсюлмани да могат свободно да посещават без ограничения, дори без визи.

Със сътрудничеството на лидерите на трите големи религии

предлагаме да се проведат последователни конференции в различни световни столици, първата от които да се състои във Вашингтон. Двехилядната годишнина от рождението на достопочтения Иса (Иисус) може да се окаже идеална за началото на втората поредица. Програма за обмен на студенти също би била много полезна. Съвместното обучение на вярващи млади личности ще увеличи близостта помежду им. В рамките на програмата за обмен на студенти може да се създаде духовна семинария в Харран, в град Урфа, който е известен като родно място на почитания като праотец и на трите големи религии пророк Ибрахим (Авраам). Това може да се реализира или като се разширят програмите за обучение в Университета „Харран”, или чрез изграждането на самостоятелен университет с учебна програма, която да отговаря на потребностите и на трите религии. Възможно е предложените програми да бъдат възприети като прекалено големи задачи, но това не са недостижими цели. В света съществуват два вида хора. Едните се опитват да се адаптират към обществото. А другите приспособяват обществото към собствената си ценностна система, вместо да се адаптират към него. Обществата дължат цялото си развитие на вторите. Благодарни сме на Всевишния, че ги сътворил.


* Това е пълният текст на посланието, което авторът предава в писмена форма на папа Йоан Павел ІІ по време на посещението си във Ватикана на 8 февруари 1998 г.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.