Еволюцията и истината за сътворението

М. Фетхуллах Гюлен: Еволюцията и истината за сътворениетоЗа основа на тази книга послужиха кратките беседи, държани в много тесен кръг, в края на шейсетте години на миналия век. Представянето им пред по-широка аудитория под формата на лекции стана след седемдесетте години.

В онези години документи и материали по темата почти липсваха. Като добавим към това и липсата на тесни познания в областта от моя страна, е ясно каква книга ще се получи.

Аз лично мисля, че във време, когато се пишат изключително сериозни трудове по въпросите, свързани с темата на настоящото издание, няма нужда да се публикуват фрагментарни мисли, изразени и написани без дълбока компетентност в условия на належаща необходимост. Но когато моите идейни другари, с които следваме общ път, и чиито мнения се опитвам винаги да уважавам, ми представиха тези минали беседи в събран и редактиран вид, дадох съгласието си за издаването на фрагментарните ми съчинения единствено от уважение за проявеното внимание. Това е всичко!

М. Фетхуллах Гюлен

Покажи брой
Заглавие Автор
Въведение Фетхуллах Гюлен
Заключение Фетхуллах Гюлен
Бележка на автора Фетхуллах Гюлен
Еволюцията Фетхуллах Гюлен
Четирите основни тèзи, на които се основава дарвинизмът Фетхуллах Гюлен
Еволюционното твърдение и приликите между съществата Фетхуллах Гюлен
Въпросът за потребните и рудиментарните органи и адаптацията Фетхуллах Гюлен
Еволюцията и етапите, през които ембрионът преминава в майчината утроба Фетхуллах Гюлен
Вкаменелостите (фосили) Фетхуллах Гюлен
Темата за мутацията Фетхуллах Гюлен
Естествен подбор Фетхуллах Гюлен
Материята, случайността и твърденията за самозараждането Фетхуллах Гюлен
Възможна ли е случайността, може ли да се обясни нейното съществуване? Фетхуллах Гюлен
Самосъздаването Фетхуллах Гюлен
Кратко пътешествие във външния и в душевния ни свят Фетхуллах Гюлен
Темата за сътворението в Свещения Коран и в пророческите завети Фетхуллах Гюлен