Възпитанието в семейството

Copyright © 2007 GUL VAKFI
Издателство Фондация "Роза"
ISBN: 978-954-91863-5-2
Декември 2007 г.

Автор: М. Фетхуллах Гюлен
Превод от турски: Васви Тасимов
Редактор: Мехмед Юмер
Графично оформление: Нихат Давут

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Шилер" № 1, ет. 1, тел. (032) 63-38-84

Ако детето трябва да се страхува от нещо, това не трябва да е страх от наказание. То трябва да се страхува от това, че може да загуби състраданието на своите родители. Много важно е вашето дете да ви се доверява, че спокойно може да сподели с вас своята болка, страдание или мъка.

Покажи брой
Заглавие Автор
Предговор Проф. д-р Ибрахим Джанан
Въведение Фетхуллах Гюлен
Семейното възпитание Фетхуллах Гюлен
Важността на семейството Фетхуллах Гюлен
Целта на бракосъчетанието Фетхуллах Гюлен
Условия, свързани с брака Фетхуллах Гюлен
Основни принципи в брака Фетхуллах Гюлен
Достойното място на майката Фетхуллах Гюлен
Какво трябва да бъде едно семейство? Фетхуллах Гюлен
Да станеш родител Фетхуллах Гюлен
Задължения на семейния глава Фетхуллах Гюлен
Отговорността на родителите Фетхуллах Гюлен
Усърдността при възпитанието Фетхуллах Гюлен
Причина за слабостта вехн Фетхуллах Гюлен
Отговорностите на жената Фетхуллах Гюлен
Поставяне на качеството на преден план Фетхуллах Гюлен
Задълженията ни към детето Фетхуллах Гюлен
Възпитание чрез нравственост, угодна на Всевишния Аллах Фетхуллах Гюлен
Духовното възпитание на детето Фетхуллах Гюлен
Добър пример Фетхуллах Гюлен
Всестранно възпитание Фетхуллах Гюлен
Привикване на детето от малко да ходи на джамия Фетхуллах Гюлен
Изчистване на неяснотите още в началото Фетхуллах Гюлен
Отслужване на намаз и отправяне на дуа в среда, където детето може да ви наблюдава Фетхуллах Гюлен
Почит към Свещения Коран Фетхуллах Гюлен