Възпитанието

Ние казваме: “Детето е свято, но възпитанието му е по-свято.” Колко е вярно!

***

По отношение на детското възпитание родителите трябва да са като хора на диета и да спазват стриктно мярата във възпитанието.

***

Ако в периода от една до пет години, подсъзнанието на детето е напълно отворено, в такъв случай всички добри примери, които биха могли да му се внушат през това време, заслужават усилието си.

***

Бъдещето на всеки човек е тясно свързано с впечатленията и въздействията над него в детските и юношеските периоди. Ако децата и младежите се развиват в атмосфера, в която се въодушевяват и се издигат, от гледна точка на паметта и мисълта им те са жизнени, а с оглед на морала и добродетелта, заявяват готовност да станат примери за подражание.

***

Човекът е човек дотолкова, доколкото стои далеч от низките страсти. Хора, чиито сърца са под натиска на лошите чувства, а духът им е притиснат от страстите, будят размисъл, въпреки че видимо са в човешки образи. Почти всеки човек разбира от физическо възпитание, но са много малко хората, които знаят как се възпитават идеите и чувствата, а те имат решаващо значение. Но с методите на първия модел на възпитание се възпитават мускулести хора с физическа култура, а с методите на втория – хора на духа и смисъла.

***

За подобрението на един народ трябва да се работи не чрез изкореняване на злините, а чрез издигане на поколенията до равнището на човечността с помощта на националната култура и на националното възпитание. Ако в четирите краища на родината не се засее свещеното семе, което съдържа в ядката си карта, съставена от религията, историческата памет и традициите, на мястото на всяко изкоренено зло като плевели ще поникнат няколко нови злини.

***

За да се възпитават поколения със силна воля и здрави идеи, книгите, които се дават на децата за четене, поезия или проза, трябва да подсилват мисълта, да укрепват и обнадеждават духа и да дадат импулс на решителността.

***

С оглед на децата, които ще поемат в бъдеще, възпитаването на женските рожби в дух на учтивост, вежливост и състрадателност, като цветя, има основополагащо значение. Заедно с това обаче трябва да се полагат грижи за оформянето им като непоколебими личности, когато трябва да отстояват истинната идея. В противен случай ще ги направим клети и неспособни хора в името на учтивостта и вежливостта. Да не забравяме, че и лъвицата е лъв.

***

Възпитанието само по себе си е красота и се оценява, независимо от това кой го притежава. Да, дори и невежата се обича, ако е възпитан. Народите, лишени от национална култура и от национално възпитание, приличат на непрокопсаници и на груби и невежи хора, които нито са предани в приятелството, нито са сериозни във враждебността. Онези, които гласуват доверие на такива хора, винаги остават с излъгани надежди; онези, които търсят опора в тях, рано или късно остават без подкрепа.

***

Възпитатели, които не са чиракували при учител майстор и не са получили възпитание от надежден източник, са като слепци, които осветяват с фенер пътя на другите. Безсрамието и разглезеността на детето се дължи на мътната среда, в която то расте. Обърканите чувства, мисли и действия в семейството се отразяват върху психиката на детето в по-широки мащаби. Разбира се, от него те се прехвърлят в обществото.

***

В училищата темата за възпитанието и националната култура трябва да се изучава поне колкото останалите предмети, за да се обучат поколения със здрав дух и стабилен характер, които да превърнат родината в райска градина. Обучението и възпитанието са две различни неща. Много хора може да станат учители, но са малко възпитателите.

***

Най-малко изучаваните предмети са националната култура и националното възпитание, въпреки че те са най-необходими. Ако някой ден решим да оживим този път, ще вземем най-точното решение за напредъка на народа.

***

Поетът е поет по рождение. Имру ал-Кайс [1] никога не е ходил на училище. Айнщайн е бягал от училище. Защото мисленето му било различно. Нютон получил слаба оценка по математика, но теорията му е свързана с математиката. Ние се опитваме да бъркаме със собствен черпак в чужд казан.

***

Първите училища на децата, чиито души са бляскави като огледала и запаметяват всяко нещо с бързината на фотоапарат, са домовете им, а първите им възпитатели са майките им. Образоването на майките като добри възпитателки, преди да се изхабят на други места, е най-важната предпоставка за съществуването и безсмъртието на един народ.


[1] Имру ал-Кайс (поч. 550) – арабски поет. Б.пр.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.