Свобода

Свободата означава духът да не приема никакви условия освен възвишените чувства и висшите идеи, да не робува на други принципи освен на благодеянието и добродетелта.

* * *

Съществуват хора, които винаги летят в свободните небеса на съвестта и нито за миг не се чувстват поробени и осъдени, дори да са поставени в окови и вериги. Но има и такива, които въпреки главозамайващото и ослепително великолепие и разкош на дворците и палатите, по никакъв начин не могат да почувстват и вкусят истинската свобода с нейните дълбоки измерения.

* * *

Онези, които разбират свободата като абсолютна независимост, осъзнавайки или не, смесват животинската свобода с човешката. Свободата, към която прибягват безгрижните души по пътя на задоволяването на мрачните желания на тялото и плътта е признак на животинското начало, но свобода, която подготвя възможност на съвестта да блести, отстранявайки пречките пред духа, е пълноценен признак на човешкото начало.

* * *

Можем да тълкуваме свободата и като освобождаване на човешкото съзнание от задръжките, които биха попречили на материалното и духовното му развитие, без да изпада в незаинтересованост и неблаговъзпитаност.

* * *

Свободата означава да кажеш на човека: „Ако останеш верен на идеята за истинността и не вредиш на останалите хора, можеш да правиш каквото искаш.”

* * *

Приемлива е тази свобода, която е цивилизована. Цивилизована свобода е тази, която е укрепена с диамантените вериги на религията и морала и със златните пояси на здравата мисъл.

* * *

Свобода, която не признава религиозното чувство и религиозната мисъл, която не оценява морала и не разполага с разсадник на добродетелта, прилича на болест, каквато е крастата, от която всеки народ се отвращава и бяга. Обществата, които са болни от нея, рано или късно ще се лишат от комфорта си и с времето неминуемо ще изгубят обкръжението си.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен