Джамиите и техните функции

Джамиите са най-светите места, в които се обсъждат проблемите, свързани с вярата и Корана, дори в най-страшните дни.

***

Джамиите са гнезда на знанието и науката, в които подготовката наподобява различните степени на образованието в училищата.

***

Джамиите са небесни храмове, в които, заедно с богослуженията, споменаването на имената на Всевишния и размишленията за Него, се изпълняват в най-одухотворена форма.

***

В някои периоди джамиите били съвещателни събрания, в които се съвещавали държавните мъже.

***

Изпълнението дори на светските дела в отворените за Божия свят места, каквито са храмовете, стои над всяко обяснение с оглед на онова, с което се изпълва духът.

***

От гледна точка на дисциплинирането на живота на вярващите, джамиите сякаш са небесни школи.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.