Напредък

Развитието и напредъкът на един народ е свързано с възпитанието на чувствата и мислите на хората, които го образуват. Не може да се очаква да напредват народи, чиито индивиди нямат развита мисъл и вътрешно просветление.

* * *

Условието за възхода на народите е индивидите сред тях да са постигнали единство на целите и стремежите. В общество, в което едни хора наричат черно онова, което други са назовали бяло, дори да има лутания ту в една, ту в друга посока, категорично не може да се отбележи развитие и възход.

* * *

Поколения, които не са получили еднакво възпитание, винаги са се разделяли на различни лагери в зависимост от различната култура, която са усвоили и са гледали един на друг като на врагове. Да се очаква напредък в общество, което е разпокъсано отвътре, е почти неосъществимо, дори да не е абсолютно невъзможно.

* * *

Всеки напредък отначало се появява като въображение и идея, после се налага на масите, а след това се реализира с помощта на хора, които си подали ръце и са сплотени чрез душевна близост.

* * *

По-чистия, по-бляскавия, по-изрядния и по-добрия вид на нещо е напредналата му форма. В зависимост от това задоволяването с наличното, означава липса на усилия, а разработването на по-усъвършенствани и по-развити произведения, надминавайки съществуващите, е напредък.

* * *

Превръщането на равнините в пустеещи земи, на градините – в бунища, е принизяване и изоставане, а облагородяването на неплодородните земи, превръщането на сметищата в градини, е напредък. Държавите на развитите народи сякаш са рай, планините им – градини, а храмовете им – великолепни дворци. За разлика от тях, градовете на изостаналите народи са развалини, улиците им – сметища, а молитвените им домове – плесенясали коридори.

* * *

Въздействието на владеенето на четмо и писмо за развитието и възхода на обществата е огромно, което не може да се отрече, но очакваният резултат не е постигнат и няма да се постигне, защото поколенията не са възпитани с ясна цел в духа на народната култура.

* * *

Всеки устрем към напредък дава резултат в зависимост от това, доколко добре се преценява настоящото положение и се извлича поука от опита на предходните поколения. И обратно, ако всяко ново поколение не възнамерява да ползва опита на предходните и всеки е начертал свой път, по който върви, в такъв случай, колкото и да се карат, държейки се и постъпвайки като деца, те няма да направят дори една крачка напред.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен