Предпазливостта

Предпазливостта е важна стъпка срещу вероятността от вреди в някоя работа или начинание, както и за да не се стига до разкаяние след нещастията, които сполетяват хората. Има толкова много инициатори, които в крайна сметка или се бият по главата, или проклинат съдбата, защото не са направили необходимата подготовка във връзка с обвързването с причините. Да, те първо допускат грешки в предпазливостта, после допускат втора грешка, като критикуват съдбата.

***

Колкото е по-голям резултатът от поставената цел в някакво начинание и инициатива, толкова е по-важно да се спазват предприетите мерки, свързани с тях. Следователно, ако личността не систематизира дейността си според мащабите на отговорността, която е поел, изчислявайки ползите и загубите, той или е несериозен човек, който търси приключение в начинанията си, или е наивен глупак. Инициативите на такива глупци са по-вредни от леността им.

***

Предпазната мярка и предпазливостта са голям капитал, за да осъществи човек надеждите си. Но дори малка проява на разпуснатост или небрежност в това отношение, са сред големите грешки, които в крайна сметка водят до обвинения. Умният човек намира начини за отстраняване на щетите, преди тяхната поява, и слага делата в ред. Да, както са казали предците ни: „Трябва да хванеш крадеца, преди той да те ограби.”, за да не блуждаеш между анатемосването на крадеца и на съдбата.

***

Човек трябва да върши всяка работа с предварително изработени план и мерки. Той категорично трябва да се пази от дела, които в резултат не обещават материална и духовна полза и добродетел. Всяко начинание, предприето без първоначални мерки, е безсмислено, а безсмислените дела са признак за непълноценния ум на човека, който ги върши, както и за това, че изживява детството си.

***

Личността доказва и изтъква значимостта и стойността си с успехите, извоювани в трудни изпитания и неблагоприятни условия. А успехът, постигнат при служене в такива тежки условия, преди всичко зависи от изработването на сериозен план и от неговото прилагане. В зависимост от това значимостта и стойността на личността е право пропорционална на неговите успехи, а успехите му – на решенията, които взима преди да започне начинанията си.

***

Както предпазливостта коренно се различава от породената от страха обезсърченост, така и непредпазливите действия нямат нищо общо със смелостта и храбростта. Следователно, ако в първия случай се стигне до крайност, е възможно да се понесат щети, но те са напълно локални и са от категорията загуби, които подлежат на компенсация. Но непремерените действия на онези, които смятат непредпазливостта за храброст, и донкихотовското им поведение винаги крият опасности и рискове.

***

Както всички лоши нрави, така и излизането на лов за народните маси чрез душевното състояние на масите, което е само заблуда, е сред инструментите, които Западът ни е подарил. Въпреки че за хората, възприели тази деформирана и неправилна идея, е нормално да се вдига много врява около само едно снесено яйце, от наша гледна точка всички национални дела трябва да протичат в рамките на търпението и безшумността на коралите в най-уединените места и следвайки линията, която отговаря на страдалческото, но безшумно състояние на закрилницата, която бди над коралите.

***

Величието на човека при Всевишния се измерва с величината на усърдното му старание по Неговия път. А най-ясният признак за величието на такова старание е жертването на личните удоволствия и наслади в името на щастието на останалите хора. Не знам дали може да си представим по-голяма саможертва от това човек да погази личното си достойнство и чест в името на благоденствието на обществото, както и да се въздържа, като преглътне яростта си в случаи, когато трябва да избухне в ярост и да постави под контрол желанията си винаги, когато става въпрос за личното му щастие?

***

От една страна, е безумие да се мисли, че завоеванията на победоносните армии се дължат на атакуващия им дух, без да се отдава значение на плановете на военните стратези, а от друга, е глупаво да се смята, че всички успехи са свързани с грубата смелост, без да се оценява значимостта на мерките.

***

Мерките, както и инициативите, са покана към помощта на Всевишния и същевременно отразяват двете лица на една истина. Недостатъци, които биха се появили в едно от горните две положения, често може да доведат до спиране на помощта, следователно и до неуспех. А безпрепятственото и безпроблемното извървяване на пътищата, е възможно с постоянна проницателност. Щастливи са онези, които осъзнават това!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.