Слабостта към постове

У човека са налице както сърцевината и ядрото на много добри неща, така и началата на лоши качества, свързани с някои нрави. Например заедно с добри нрави, като безкористност, искреност, самоотверженост, задоволство у много хора са налице и лоши нрави, които убиват сърцето и парализират духа, като влечение към постове, желание за висока длъжност, себеизтъкване. Затова във взаимоотношенията ни с хората, трябва да общуваме с тях, взимайки под внимание изброените горе естествени качества, за да не се разочароваме.

***

Ако желанието за пост, склонността към слава и намерението за заемане на висока длъжност, чието наличие в малка или голяма степен у всеки човек е естествено, не се задоволят по законен път, онези, които не могат да се избавят от такива желания, склонности и намерения, може да се окажат в голяма вреда както за себе си, така и за обществото, в което живеят. Както съпротивлението срещу зареденото докрай физическо свойство на тялото за освобождаване на енергия води до депресия, нарушения и аритмия, така и разрушенията за сметка на нашия свят ще са неизбежни, ако вътрешните желания на поддалите се на славата и известността сърца в душите, не се адаптират към подходящ път.

***

Смятаните за относително зло действия и постъпки на такива незрели души в стремежа им да угодят на вътрешните страсти, в известна степен са удар върху духа, но от гледна точка на факта, че стават причина за предотвратяването на някои злини и за раждането на относителни красоти, в крайна сметка може да се смятат за „по-малкото зло”, а косвено – дори за добродеяние. Да, певец, който търси „дивиденти” за гласа си, ако освобождава енергията си, като изпълнява божествени мелодии, рецитира лирически произведения и части от поемата „Мевлид”, вместо да бълва дим и мъгла около нас с безнравствените си песни, за него това е по-малкото зло, а за някои, дори е добро.

***

Искреността и предаността са духът на делото, което се върши, и са качества на човека, който го реализира. Съгласно това условие, дали извършеното дело ще се приеме при Създателя или не, зависи от чистосърдечното му реализиране и без да се очаква нищо в замяна, както и в сърцето на автора му да не проникне нищо друго освен задоволството на Всевишния. Но е много трудно всеки човек да постигне в такава степен успех в служенето. Следователно за такива хора трябва да се съди според това, дали над тях властва доброто или злото. Да, има такива дейности, в които надделява парадността и показността, но не може да се твърди, че са в абсолютна вреда на нашите идеали, светли идеи, както и на хората ни. Възможно е авторите на такива дейности да намесят в тях личните си желания и чувства, не винаги да съблюдават благоволението на Всевишния, да не знаят как да се превиват от болка и как да страдат, когато извършат простъпка, но категорично не е правилно да се твърди, че с вярата си и с посоката, която следват, те не защитават Истината.

***

Наред с изброените положения, ако всяка личност, която служи в състава на някаква група, реши лично и самостоятелно да представя областта, в която работи, и ако останалите хора се увлекат от желанието за себеизтъкване в сферата им на дейност, взимайки пример от него, тогава обществената дисциплина ще се наруши, навсякъде ще се възцари безпорядък и с голяма скорост ще се върви към анархия. А по-късно в изгода на егоизма на индивидите, във всички слоеве на обществото ще се стигне до персонални действия. Точно тогава, когато ръководството и подчинените се заплетат, авторитетът на центъра ще рухне напълно.

***

Ако успешните личности в някое правителство, активните елементи в състава на една държава, победоносните и динамични души в една институция, поискат лъвски дял според личните им способности и успехи, съответното правителство ще се парализира, съответната държава ще рухне, а съответната институция ще се превърне в чудовище със сто гърла. Правителството се задържа на власт благодарение на дисциплината в него, държавата съществува благодарение на основите и принципите, на които се основава, а армията се крепи на подчинението и покорството, както и на принципа на заповедите и командите. Да се твърди обратното, означава пренебрегване на изброените жизненоважни елементи, които са гарант за нашето съществуване от миналото до днес.

***

Дано сърцата да търсеха задоволството на Всевишния Създател във всеки кът, като се задоволяват с онова, с което Той ги дарява и ще ги дарява! Но изглежда някои егоистични души, които обръщат гръб на слънчевия спектър, като се задоволяват със слабите лъчи на фенера в ръката им, още дълго време няма да успеят да поправят късогледството си и няма да намерят вратата на светлината!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.