Четирите основни тèзи, на които се основава дарвинизмът

Дарвин изхожда от някои сходства между биологичните организми. Наред с него и учените, които му оказват влияние основават твърденията си на следните четири главни тèзи.

1. Външните условия в дадена среда, а понякога и вътрешни фактори, оказват влияние върху биологичните организми, което води до определени изменения у тях.

2. По някакъв начин измененията имат частичен полезен ефект върху биологичния организъм.

3. Тези малки изменения се предават по наследствен път на следващите поколения.

4. Естествен подбор (селекция): в резултат на бързото увеличаване броя на биологичните организми, те водят борба помежду си, за да осигурят препитанието си. Съществуването на организмите се основава на тази борба, дори война за оцеляване. В нея побеждават и продължават съществуването си по-силните, а по-слабите и победените са обречени на изчезване. Освен това бедствията, злополуките и стихиите унищожават неиздръжливите и на земята оцеляват само новите по-силни видове. Тази идея се опира на икономическия възглед на Малтус, цитиран горе.

Сега нека се опитаме подробно да изложим и оценим горепосочените тèзи и положенията, свързани с тях, които стоят в основата на дарвинизма.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен