Възползване от позитивните науки при духовното възпитание

Изключително полезно би било, когато децата изучават природни науки като физика, химия, астрономия и др., паралелно с това според възрастта и моралното им ниво, да им се разказва и за основите в исляма. Противоположно на материалиста, който свързва всичко с материята, истинският мюсюлманин трябва да може да се възползва от материята при разясняване на темите за Всевишния, отвъдния свят, Свещения Коран и вярата. И докато всички известни материалисти потъват в блатото на материята, истинските вярващи трябва да съумеят да отгледат добри поколения и да гледат на всички предмети и събития като доводи за съществуването на Аллах. Ако същевременно със знанията, получени при изучаването на природните науки от началното училище до гимназията, а след това и в университета, детето ни не получава в същата степен и религиозно възпитание вкъщи в семейната среда, то неговото проваляне и отклоняване ще бъде много вероятно. Ако не следим отблизо възприеманите от него знания и морал в училище и от тези около него и не възпрепятстваме навреме евентуални грешни помисли, то тези научени неща могат да му послужат да изпадне в неверие. А всъщност науките са ясният и точен довод за съществуването и единосъщието на Всевишния.

Ако нашето дете не получи съответна подкрепа чрез позитивното отношение на ума, логиката и науките срещу някои философски заключения, които могат да му попречат върху обучението и да го повлекат към вероятни съмнения и колебания, след време то може да изпадне в сериозна безизходица. Следователно според нивото му на развитие е необходимо да укрепим знанията му с умствени, логически и съвършено ясни доводи. Противно на материалистите, които отдават хармонията в организма като дело на природата и във връзка с това демагогстват с различни философски теории, ние трябва да разясним, че и в яснотата на създаването на света, и в хармонията в природата, и във всичко останало се вижда подчинеността им на определени закони, които са под контрола на Всевишния Аллах. Единствено така можем да предотвратим появата на различни съмнения и колебания у детето ни, породени от различни теории.

Противоположно на грешните, изменените и изопачените знания, с които се пълни мозъка на детето, ние трябва да му осигурим достоверни знания, за да не преживее някакво объркване. От гледна точка на същността, всяко нещо е свързано с науката. Невежеството е най-големия враг и на религията, и на вярващия. Затова срещу измамите, с които невежите се борят да разложат поколенията, истинските мюсюлмани трябва да възпитат поколения, които да са привързани към родината си, към народа си, към предците си, както и да защитават своята религия, държава, наука, история и география.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.