Отговорностите на жената

Пратеникът на Аллах казва следното: "Всевишният Аллах не изпитва гняв към нищо друго, колкото към пренебрегването на правата на жените и децата." Ако една жена не върши задълженията си и пренебрегва децата си, тя трябва да се страхува да не привлече гнева на Всевишния.

Поколение, което по свое желание се поддава на греховете, разпуснато е и е безсилно срещу плътските си чувства, без съмнение е изложено на гнева на Всевишния. Затова, първото задължение, което се пада на семейния глава е да избере "мюсюлманка, вярваща, набожна, искрена, търпелива, смирена, раздаваща милостиня, говееща, целомъдрена, споменаваща често Всевишния" (Коран, 33: 35) и "вършеща угодни на Всевишния дела" съпруга. (Müslim, Rada', 59; Sünen, İbn Mace, Nikah 5) Най-същественото за земното и отвъдното щастие е да се избере съпруга, която ще може да бъде и учител, и възпитател, с която ще може да се споделя всяко нещо. От много голямо значение е да имаш такава съпруга до себе си, която ще може да разбере какво изпитваш и да ти помогне, когато в теб започнат да се разделят чувствата ти за земното и отвъдното. А в същото време и децата, които ще се родят в това семейство, ще израснат под надзора на майка учителка и възпитателка.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2020 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
fgulen.com е официалният източник на Фетхуллах Гюлен, известният турски учен и интелектуална.