Фетхуллах Гюлен пред „The Wall Street Journal”: Ценностите и поведението ни не се промениха

Fethullah Gülen

В пространно интервю за „The Wall Street Journal“ световноизвестният турски мислител Фетхуллах Гюлен обръща внимание на факта, че ценностите и поведението на хората от Движение „Хизмет“ са останали непроменени и заявява, че когато се говори за някакъв съюз, то такъв е възможен само в случаи на обединяване около „демократичните ценности, човешките права и свободи“. “Ценностната ни система и поведението ни не се промениха. Но дали поведението и действията на политическите играчи отговарят на по-ранните им постъпки, това ще реши турският народ“, изтъква Гюлен. Той изразява тревогата си от факта, че през последните две години демократичните процеси в Турция са тръгнали в обратна посока, но отхвърля твърденията за конспирации и паралелна държава.

Гюлен подчертава, че освобождаването на длъжностни лица от постовете им заради убеждения, идеологически възгледи, симпатизиране на определени идеи, са практики от миналото, които настоящото правителство е обещало да доведе докрай.

Г-н Гюлен, напоследък премиерът често напада Вас и Движение „Хизмет“. Вярвате ли, че съюзът ви с Партията на справедливостта и развитието (ПСР) е приключил окончателно?

Ако ще се говори за някакъв съюз, то това е възможно само чрез обединяване около демократичните ценности, човешките права и свободи, не може да става дума за съюзяване с политически партии или техни кандидати. По време на референдума за нова конституция през 2010-а заявих, че ако демократичните реформи, предприети успоредно на условията за членство в Европейския съюз, бяха направени от Народнорепубликанската партия, щях да подкрепя и тях.

Голяма част от турския народ, включително и членовете на „Хизмет“, подкрепиха ПСР, защото провеждаше демократични реформи, слагаше край на опеката на армията върху политиката и тласкаше напред Турция по пътя й към членство в Евросъюза. Винаги сме подкрепяли практиките, които сме смятали за правилни, и нещата, които са в съгласие с демократичните принципи. Но заедно с това критикувахме нещата, които смятахме, че са погрешни и които противоречат на тези принципи.

Ценностите и поведението ни не се промениха. Ще продължим да защитаваме демокрацията. Но дали поведението и действията на политическите играчи отговарят на по-ранните им постъпки – това ще реши турският народ и независимите наблюдатели.

В продължение на едно десетилетие вие бяхте в съюз с Ердоган, какво най-много ви разтревожи по време на неговото лидерство?

Отново да изясним едно нещо – ако ще се говори за някакъв съюз, то това е възможно само с обединяване около ценности и принципи. През целия период на управление на ПСР ние подкрепяхме демократичните реформи, както и критикувахме и се обявявахме против антидемократичните действия. Например през 2005-а ние разкритикувахме проектозакона за антитероризъм, защото в него понятието за тероризъм обхващаше много широк спектър от провинения и имаше риск за ограничаването на свободите.

Основната тенденция в периода 2003– 2010 г. беше насочена към демократичните реформи и голяма част от турския народ подкрепи тези реформи. Фактът, че референдумът за промени в конституцията през 2010-а бе подкрепен от 58 процента от гласувалите, го потвърждава. Освен това Турция постигна икономически и демократичен напредък през последните петнайсет години.

Ние бихме искали демократичните реформи да продължат. Турският народ, който подкрепи промените в конституцията на референдума през 2010-а с идеята, че са „добри, но недостатъчни“, чувства тревога от факта, че в последните две години демократичното развитие е поело в обратна посока. Една нова, гражданска и демократична конституция ще укрепи извоюваните демократични ценности и ще обвърже Турция с демократичните принципи на Европейския съюз. За съжаление в настоящия момент тези усилия са изоставени.

Как ще коментирате промените, които премиерът извърши в командния състав на полицията?

Ако полицейските служители или членовете на правителството са нарушили законите на страната, или правилника на съответната институция, никой не би защитил подобни деяния и такива действия трябва да се преследват от закона или да има вътрешно разследване в съответната институция. Но ако тези лица не са престъпили закона и не са нарушили вътрешния правилник на институцията, а са преследвани и дискриминирани само заради убежденията и светогледа им, действия от подобен род не се покриват с демократичните норми, законовите правила и човешките права.

Преназначаването и освобождаването от длъжност на хора заради идеологията и убежденията им, както и заради симпатиите им към някаква идея е нещо, което сегашната управляваща партия бе обещала да свърши по време на предишните си предизборни кампании. Преназначаването по средата на зимата, и то без да е проведено разследване, на полицейски служители и магистрати, които допреди няколко месеца са били възхвалявани като герои, е просто иронична ситуация.

Каква е причината Движение „Хизмет“ да окуражава своите ученици да правят кариера в полицията и съдебната система?

Първо се налага да поправим въпроса. Аз мога да говоря само за онова, което отстоявам персонално, но то по принцип касае целия турски народ. Винаги съм вярвал, че най-добрият път за създаване на здрава основа в обществото и за изграждане на личности е образованието. Всички социални проблеми произтичат от отделния индивид и в дългосрочна перспектива може да се решават чрез работа с индивида. Когато индивидът е игнориран, системите, институционалните или политическите решения са обречени на неуспех. Затова моят първи и най-важен приоритет е образованието.

Това е причината, заради която хората, които споделят еднакво мнение с мен, основават ученически пансиони, подготвителни центрове, частни училища и безплатни частни центрове за обучение. Тези институции осигуряват достъп на голяма част от обществото до качествено образование, тъй като досега получаването на такова беше възможно само за някои отбрани хора.

Насърчавах турския народ да има представителство във всички сфери на обществото, както и във всички институции. Защото е важно тези институции да отразяват многообразието в обществото. Но изборът, който правят учениците и родителите, се формира от много фактори. Част от тях са възможностите за реализация и за кариерно развитие. Не съм сигурен доколко личната ми позиция оказва влияние на фона на останалите фактори, с които родителите се съобразяват.

Правителството даде сигнал, че е възможно отново да бъдат преразгледани присъдите на военните, които са обвинени в опит за преврат. Имате ли безпокойство от това, че се създава нов съюз срещу привържениците Ви? Каква е Вашата ответна стратегия?

В рамките на законовия процес, в светлината на нови доказателства или в случай на констатиране на факти за допуснати процесуални грешки, повторното разглеждане на едно дело е универсално човешко право. Ако се появят нови доказателства или се установят съществени процесуални нарушения, това е основание за връщане на делото за повторно разглеждане. Никой не би желал някакъв невинен човек да се наказва несправедливо.

Но ако целта е анулиране на хиляди окончателни присъди, подобно действие, от една страна, ще навреди на доверието в съдебната система, а, от друга, ще върне в обратна посока демократичните постижения, придобити в последните десет години. Подобно действие трудно ще бъде обяснено на 58 процента от турците, които са дали положителен вот на референдума през 2010-а г. за промени в конституцията, чрез които за пръв път в историята на Турция стана възможно участвалите в превратите да бъдат съдени в цивилни съдилища. От друга страна, това ще породи ирония спрямо настоящите лидери в правителството, които години наред лансираха тези дела като постижения на демокрацията и аплодираха прокурорите и съдиите, участвали в тях. Бяха публикувани и новини, в които се открояваше как политическите лидери се гордеят с факта, че са накарали командирите на армията да преклонят глава пред авторитета на гражданите.

Реториката, с която се лансира, че начинът, по който са водени делата, буди недоверие и това се приписва на определена група вътре в съдебната система, коренно противоречи на твърденията, които в продължение на едно десетилетие политическата върхушка отстояваше. Тук се откроява и липсата на искреност. Веднага след като един от прокурорите поиска да бъде разпитан шефът на разузнаването (МИТ), заради участие на хора от службите в терористичните атаки на ПКК и нейната градска организация KCK (Съюз на общностите в Кюрдистан), бе приет закон, с който се въведе условието, че директорът на разузнавателната служба не може да се подлага на разпит без одобрението на премиера. Колкото и управляващата партия да има властта да го прави, те не приеха такъв закон, с който да защитят бившия началник на Генералния щаб или армейските генерали, които също бяха обвиняеми. Това разминаване показва, че реториката за повторното разглеждане на делата на военните е по-скоро политически мотивирано деяние, отколкото желание за справедлив процес.

Ако подобно действие се предприеме, това ще бъде удар върху демократичните реформи през последните десет години. Това би било драматичен развой по отношение на стъпките, предприети за отмяната на опеката на военните върху демократичните институции. В историята на Турция за половин век четири правителства, дошли на власт чрез избори, бяха свалени с военен преврат.

Президентът Гюл има визия на умерен лидер, който може да обедини различни среди – от консерваторите до либералите и Движение „Хизмет“. Бихте ли подкрепили ПСР начело с Гюл, или смятате, че той е по-полезен за страната като държавен глава? Виждате ли в Гюл по-положително поведение в сравнение с Ердоган?

Винаги сме се старали да проявяваме еднакво уважение към всички политически партии. Никога не сме подкрепяли отделна партия или кандидат. Но някои хора от Движение „Хизмет“ подкрепиха определени партии, водени от свободната си воля, защото смятаха, че те се доближават до убежденията и ценностите им.

Гюл в настоящия момент е наш президент. Не би било уместно да се спекулира, замесвайки името му в бъдещи сценарии.

Напоследък мнозина Ваши поддръжници в медийните среди демонстрират по-позитивно отношение към Народнорепубликанската партия. Вярвате ли, че в предстоящия изборен период е възможен съюз между народнорепубликанците и „Хизмет“?

Отново ще повторя, никога не сме се съюзявали с определена партия или кандидат. Нашата подкрепа или критики винаги са били свързани с принципи. Подобен съюз няма да има и в бъдеще. Като неправителствена организация се налага да бъдем отворени към всички членове на обществото. Но нашите ценности са ясни. Сред тях са демократичните принципи, универсалните човешки права и свободи, прозрачни и готови да отговарят пред хората правителства.

* Интервюто е с незначителни съкращения.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен