За българските преводи на някои творби на турския мислител Ф. Гюлен

Проф. д-р Тотю Тотев, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Фетхуллах Гюлен е невероятно име не само в световната литература, но и в световната философия, религия и нравственост. Книгите на Фетхуллах Гюлен са с високи нравствени достойнства. Един от големите военни писатели Ремарк казва: “Достатъчно е да се докоснеш до два реда от творбите на големия автор и ти получаваш криле.” Фетхуллах Гюлен не е обикновен писател и затова сюжетите на неговите творби са с много силно изразено научно съдържание. Например книгата му “Еволюцията и истината за сътворението”. Знаете, че преди да умре, Дарвин се отказа от еволюционната теория, според която се приемаше, а и още има хора, които я приемат, че произходът на човека няма нищо общо със световните религии. Но Дарвин не можа да даде научно обяснение на еволюцията, като начин за произхода на човека. Гюлен не само доказва историческите въпроси за произхода на човека, за възникването на живота, но показва, че основите на произхода на мислещия човек са съвсем други. Еволюционната теория дълго време се използваше за принизяване достойнството на човека, за неговия произход от маймуната и на какви ли не неща бяхме свидетели. Все още се смята, че науката може да разреши всички проблеми. Дай, Боже! Ние сега сме свидетели на високи достижения в областта на науката.

Сред преведените на български език книги на Гюлен се нарежда и творбата му “Перли на мъдростта”. Излезе сборник с афоризми от Библията, така че сега има стремеж към вникване дълбоко в корена на знанието. Бидейки ерудиран, бидейки толерантен и отхвърляйки тези евтини сензационни неща, което вероятно е причината да бъде избран за мислител номер 1 в света, и днес той продължава да бъде едно средоточие, около което хората се въртят като пчели около стожер, с които той коментира и разисква всичко, което може да се види в света, да осмисли и да го направи достъпно за човека, за неговото усъвършенстване. Цялото това нещо се съдържа в “Перли на мъдростта”. Това е един голям моралист, един голям мислител. В нашия век такива мислители, които засягат принципите на морала, не са много. Те оставят винаги зад себе си диря, такава диря ще ни остави и Гюлен.

Книгата “Към глобална цивилизация на любов и толерантност” на Гюлен съдържа малко текст, но много богати изводи. Толерантността не е само обикновена търпимост, това е нравственост, това е кодекс, а всеки кодекс съдържа правила, че трябва да се уважаваме. На планетата Земя има много място, където да живеем, и Гюлен не случайно апелира в почти всичките си книги за толерантност. През I век е живял един римски писател – Гален, не лекарят Гален, който казва, че дебелите книги се пишат не за упражнение на ума, а – на ръцете. А тука няма нищо излишно. За да го усетим това, голяма е ролята на преводача. Той се е потопил в мислите на този писател, преживял го е, защото една книга, която говори за нравственост, изисква изключително преживяване на това, което трябва да кажеш на друг език. Това е както да преведеш Стария Завет, Новия Завет, Корана и се изисква много голяма подготовка. Гюлен се чете много лесно. Такива мислители се раждат в преломни времена и аз смятам, че днес той се опитва с все сили – на базата на цялото знание, на базата на разума и сърцето – да ни поднесе един кодекс за държание, за поведение, за усъвършенстване, за приятелство. Така че пред нас стои един титан, бих казал, защото много малко са хората, които могат да ни поднесат нравствени истини от моралния кодекс на света.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен