Университети, в които са създадени катедри на името на Гюлен

  • Хюстънски университет – Тексас, САЩ
  • Ислямски университет “Джакарта” – Индонезия
  • Католически университет “Лувен” – Белгия
  • Австралийски католически университет – Мелбърн, Австралия
Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен